Bachelor, diploma, and specialization seminars of Institute of Czech History - AHSV10392
Title: Bakalářské, diplomní a specializační semináře Ústavu českých dějin
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, --- [HT]
summer s.:0/2, --- [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Jakub Izdný, Ph.D. (07.09.2021)
Proklikali jste se omylem na zajišťovací kód diplomních seminářů Ústavu českých dějin. Tento kód slouží pouze k technickým účelům, není součástí žádného studijního plánu a i pokud vám to systém nedopatřením umožní, nezapisujte si jej prosím.
V případě pochybností prostudujte svůj studijní plán a pak se obraťte na svého školitele či tajemníka ústavu.