PVP Exhibitions - AHSV01154
Title: PVP Výstavnictví
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AMSV00021
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
WS schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download ctvrta_hodina_vystavnictvi.pptx Aktivity ve výstavě prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
download Výstavnictví_druha.pptx Role ve výstavě prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
download vystavnictvi_muzea_zah.pptx Zahraniční výstavní inspirace prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
download Výstavnictví_uvod.pptx Úvodní hodina prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Annotation - Czech
Student se během tohoto předmětu seznámí se základními pojmy v oblasti výstavnictví, dále dostane podrobný vhled do jednotlivých oblastí přípravy výstavních projektů, včetně rozdílů mezi výstavami a stálými expozicemi. Součástí bude představení výstavních přístupů v nejnovějších světových trendech. Základní představení tématu výstavnictví obsáhne nejen otázku tématu a jeho odborné přípravy, ale také dalších fází a oblastí přípravy výstav, jako jsou kooperace a role architekta, grafika, multimédií, nových prezentačních trendů, ale i praktických otázek realizace výstav, na což může přirozeně navazovat také praktický předmět Praxe: výstavnictví. Předpokladem realizace předmětu je každoroční pravidelné (většinou online) zapojení zahraničních odborníků, kolegů z partnerských pracovišť alespoň na jedno z probíraných témat. Přirozenou vlastností literatury k četbě a diskusi je její mezinárodní charakter / angličtina.

Témata jednotlivých hodin:
1) Úvod do výstavnictví, základní pojmy, role během příprav výstav
2) Téma výstavy, aktuální trendy, propojení se současností, rozdíl mezi tématy krátkodobých výstav a stálých expozic
3) Odborná příprava výstavy, fáze odborné práce. Námět, libreto, scénář, technický scénář, autorský dozor
4) Architektura výstavy, příprava interiéru, architektonický projekt, mezinárodní trendy
5) Grafika a výtvarné řešení, propojení tématu, prostorového řešení a grafiky, písmo, panel, popisek
6) Informace vs. emoce, light design, psychologie návštěvníka, cílové skupiny
7) Nová média ve výstavách, využití AV technologií, investice, kreativa vs. provoz a udržitelnost
8) Aktivizace návštěvníka, programy, interaktivita, expozice vs. virtuální muzeum, přístup k návštěvníkům se specifickými potřebami
9) Mezinárodní trendy, aktuální výstavy a expozice, nové trendy ve výstavnictví
10) Kritika výstavy, recenze a zpětná vazba, praktická hodina s prací studentů
11) Kritika výstavy, recenze a zpětná vazby, praktická hodina s prací studentů
12) Závěrečná hodina, shrnutí, diskuse

Levent, N.; Pascual-Leone, A.: The Multisensory Museum: Cross-Disciplinary Perspectives on Touch, Sound, Smell, Memory, and Space 2016.
Krauel, J.: New exhibition design 2, Links 2009.
Hughes, P.: Exhibition Design, Laurence King Publishing 2015.
Daab, R.: High On… Exhibition Design, Loft Publications 2021.
Broto, C.: Innovative Exhibition Spaces, Leading International Key Services, Barcelona 2014.
Douša, P.: Text ve výstavě, In: Múzeum 1/2008, Bratislava, s. 11–13.

Last update: Stehlík Michal, prof. PhDr., Ph.D. (12.09.2023)