PVP Cities and power: applying urban studies in historical research - AHSV01136
Title: PVP Města a moc: využití urbánních studií v historickém výzkumu
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D.
WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Kurs je seznámením s některými analytickými nástroji urbánních studií. Tradiční politickohistorickou otázku po moci a rozhodování v městském prostoru vztáhne k dimenzím socioekonomických rozdílů, určování hranic města či reakcí na klimatickou změnu. Naopak u etablovaných historických témat, jako jsou dějiny samosprávy, nástup socialistické diktatury, historická paměť či transformace po roce 1989, nabídne pohled odjinud než z dosud převládající úrovně centrálních institucí, aktérů a trendů. Pokusí se ukázat, že při sestoupení na úroveň měst, obcí a regionů se nám mohou vyjevit zcela nové souvislosti, chronologie či faktory.<br>
V přednáškách studenti získají přehled o současných trendech interdisciplinárních urbánních studií a jimi inspirovaného dynamického oboru urbánních dějin. V seminárních částech kurzu budou pracovat s texty českých badatelů a badatelek i dobovým materiálem, včetně audiovizuálního. Hostující přednášející pak studenty částečně přímo v městském prostoru seznámí s nejnovějšími výzkumnými projekty z oborů sociologie města, dějin umění a paměťových studií.
Last update: Gjuričová Adéla, PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Zápočet bude udělen za aktivní účast na seminárních částech kursu (aktivní účast v diskusích, příprava prezentace). Ústní zkouška předpokládá rovněž úspěšnou prezentaci a aktivní účast v diskusích v průběhu semestru a koná se nad vybranými tituly z doporučené literatury.

Last update: Gjuričová Adéla, PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Literature - Czech

Doporučená literatura:

DOBEŠ, Jan: A tobě se nelíbí ta naše obec krásná, středisková? Vznik a prosazování soustavy střediskových obcí před rokem 1990. In: GJURIČOVÁ, Adéla – ZAHRADNÍČEK, Tomáš (eds.): Dlouhý volební rok 1990 ve Střední Evropě: Očekávání, koncepty, praxe. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2021.

EWEN, Shane: What is Urban History?  Cambridge 2016

FERENČUHOVÁ Slavomíra: Meno, mesto, vec. Urbánne plánovanie v sociológii mesta a prípad (post)socialistického Brna. Brno 2011

FERENČUHOVÁ Slavomíra: Sociologie města 20. a 21. století. Praha 2013

GJURIČOVÁ, Adéla: Velké a malé volby roku 1990. In: GJURIČOVÁ, Adéla – ZAHRADNÍČEK, Tomáš (eds.): Dlouhý volební rok 1990 ve Střední Evropě: Očekávání, koncepty, praxe. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2021, s. 201-224.

HNÍDKOVÁ, Vendula: Moskva 1937. Architektura a propaganda v západní perspektivě. Praha, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. 2018 (online: file:///C:/Users/Ad%C3%A9la/Downloads/20180425_CHA_Hnidkova.pdf)

HOŘENÍ SAMEC, Tomáš – LEHEČKA, Michal (eds.). Pražská panelová sídliště jako místa protikladů. 2020 (online: https://www.soc.cas.cz/publikace/prazska-panelova-sidliste-jako-mista-protikladu)

JANÁK, Jan – HLEDKOVÁ, Zdeňka – DOBEŠ, Jan: Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. Praha 2005

KRATOCHVÍL, Petr (ed.): Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín. Praha 2018

LANE, Jeffrey: The Digital Street. Oxford, Oxford UP 2019

KALINOVSKY, Artemy M.: Laboratory of Socialist Development: Cold War Politics and Decolonization in Soviet Tajikistan. Cornell UP 2018

KENNY, Nicolas – MADGIN, Rebecca: Cities Beyond Borders: Comparative and Transnational Approaches to Urban History. 2015

ROUBAL, Petr: Plánování Prahy v 80.–90. letech. Sebedestrukce urbanistické expertizy. In: KOPEČEK, Michal (ed.): Architekti dlouhé změny. Expertní kořeny postsocialismu v Československu. Praha 2019

RODGER, Richard: The Transformation of Edinburgh: Land, Property and Trust in the Nineteenth Century. Cambridge UP 2001

SPURNÝ, Matěj: Most do budoucnosti. Laboratoř socialistické modernity na severu Čech. Praha 2016

WAKEMAN, Rosemary: A Modern History of European Cities: 1815 to the Present. London 2020

ZARECOR, Kimberly Elman: Utváření socialistické modernity - Bydlení v československu v letech 1945-1960. Praha 2015

Last update: Gjuričová Adéla, PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Syllabus - Czech

1. Úvod do oboru městských dějin
2. Předmoderní a moderní město
3. Samospráva mocná a nemocná: město za socialismu
4. Historická paměť v městském prostoru. Host: Markéta Devátá
5. Městské plánování, památková péče a moc
6. Olomouc na přelomu 80. a 90. let. Host: Adéla Rádková
7. Soukromé a veřejné: Vlastnické a sociální změny po roce 1989
8. Město jako sociálně stratifikovaný prostor. Host: tba
9. Klima a městské ekosociální služby
10. Socialistická architektura – ohrožený druh. Host: Markéta Čejková
11. Hranice a moc
12. Město a moc: nový regionalismus

Last update: Gjuričová Adéla, PhDr., Ph.D. (20.09.2023)