SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
PVP History and photography - AHSV01051
Title: PVP Dějiny a fotografie
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Mgr. Otmar Beneš
Teacher(s): Mgr. Otmar Beneš
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Annotation - Czech
Přednáška nepojednává o fotografii pouze jako o historickém prameni, ale bude se zabývat fotografií jako jedinečným médiem a fenoménem, který pomáhal spoluutvářet moderní dějiny od 19. století do současnosti. předpokládá se aktivní dialog mezi vyučujícím a studenty. Přednáška bude provázena prezentací s řadou ikonografického materiálu.<br>
PVP 1 Zkouška: 70 % účast + posouzení jedné fotografie, úspěšné složení ústní zkoušky (předpokládám, pokud to předpisy dovolí, prezenční formou)<br>
PVP 2 Zápočet: 70 účast, posouzení jedné fotografie, aktivní dialog s vyučujím během přednášek.
Last update: Šedivý Ivan, prof. PhDr., CSc. (02.10.2023)
Aim of the course - Czech

Přednáška nepojednává o fotografii pouze jako o historickém prameni, ale bude se zabývat fotografií jako jedinečným médiem a fenoménem, který pomáhal spoluutvářet moderní dějiny od 19. století do současnosti.

Last update: UCDSEDIV (06.02.2021)
Course completion requirements - Czech

PVP 1 Zkouška: 70 % účast + úspěšné složení ústní zkoušky (předpokládám, pokud to předpisy dovolí, prezenční formou)
PVP 2 Zápočet: 70 účast, aktivní dialog s vyučujím během přednášek.

 

V průběhu dubna předpokládám po dohodě se studenty jeden předtermín.

Last update: UCDSEDIV (09.02.2021)
Literature - Czech

Povinná:

Filip Wittlich, Fotografie -- přímý svědek? Fotografický obraz a jeho význam pro historické poznání. Praha 2012.

Výběrová:

Catherine Leroy (ed), Under Fire. Great Photographers and Writers in Vietnam. NY 2005

Eamonn McCabe, Jak vznikají slavné fotografie, Brno 2009

Daniela Mráková, Příběh fotografie, Praha 1985.

Peter Radetsky, The Soviet Image, A Hundred Years of Photographs from Inside the TASS Archives

Hanns Michael Koeltle, Slavné fotografie. Historie skrytá za obrazy I, Praha 2003

LÁBOVÁ, Alena, LÁB, Filip a Univerzita Karlova. Soumrak fotožurnalismu?: manipulace fotografií v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1647-6. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:9b63b680-310c-11e5-8851-005056827e51

Anna Lábová, Filip Láb, Čas nadějí v novinářské fotografii. In: Osmašedesátý očima tří generací, Praha 2018, s. 195-216.

BIRGUS, Vladimír : https://ndk.cz/search?field=author&value=birgus,

zejména Česká fotografie 20. století, Praha 2010.

Hana Řeháková, Dušan Veselý, Zakázané dějiny ve fotografiích ČTK, Praha 1999

Další literatura bude vždy uvedena během přednášky.

Last update: UCDSEDIV (22.02.2021)
Syllabus - Czech

Nejde o předmět z dějin fotografie. Přednáška představí fotografii jako moderní médium, s nímž historik pracuje jako se svébytným pramenem. Přednáška bude pbude přihlížet k českému historického kontextu, nebude jím však  svázána.

Přednáška nabídne následující tematické okruhy: Vývoj fotografie a fotografických žánrů, vývoj přístrojů a fotografických technik, vývoj zpracování fotografie; metodologie využití fotografie jako historického pramenu; postupná detailní analýza fotografických žánrů (umělecká fotografie, reportážní fotografie, válečná fotografie, krajinářská fotografie, street foto atd) a jejich souvislost  s historickým vývojem; Fotografie jako "tvůrce dějin" -- slavné fotografie, které historické vědomí, falzifikace dějin ve fotografii. Přednáška bude průběžně doplňována sondami do jednotlivých speciální případů fotografie, profily fotografů apod. Předpokládám, že ačkoliv jde o přednášku, řada témat může být posuzována v dialogu se studenty.

Metodologická východiska (Ivan Šedivý

Stručný přehled dějin fotografie (Ivan Šedivý)

Průkopnická léta fotografie (Otmar Beneš)

Reportážní fotografie (Ivan Šedivý)

Sociální fotografie (Ivan Šedivý

Válečná fotografie (Ivan Šedivý)

Umělecká fotografie (Ivan Šedivý + Otmar Beneš)

Fotografie a propaganda (Ivan Šedivý)

Časopis Signal – sonda do fotografické propagandy (Otmar Beneš)

Ikonické fotografie (Ivan Šedivý + Otmar Beneš)

Praxe technického procesu fotografie (Otmar Beneš)

Prezentace studentů

Prezentace studentů

Last update: Šedivý Ivan, prof. PhDr., CSc. (02.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html