SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical Training Experience - Pedagogy - AHSV00372
Title: Pedagogická praxe
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (23.09.2022)
Kurz je určen studentům historie, kteří si realizují tzv. pedagogické minimum (není tedy určen studentům učitelských programů). Cílem kurzu je vytvořit podmínky pro propojení teoretické a praktické přípravy budoucích učitelů formou pedagogických pozorování na vybraných středních školách, následných rozborů a diskusí o klíčových tématech učitelské praxe, jako jsou např. příprava na vyučování, hodnocení, výběr a adaptace materiálů, třídní management, individualizace výuky,spolupráce s rodiči, začínající učitel aj. Vzhledem k vazbě na školní prostředí probíhá kurz nepravidelně dle domluvy s vyučujícími doc. Kamilem Činátlem a dr. Markem Fapšem.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html