PVP The Bohemian Crown between Middle Ages and the Early Modern Period I - AHSN00204
Title: PVP Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem I
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AHSV00300
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. (20.09.2023)
První část cyklu přednášek věnovaných vybraným problémům z dějin České koruny a k ní připojených tzv. vedlejších zemí. Podrobnosti viz přiložený soubor ve formátu PDF.