SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
- - AHS788274
Title: PVP 3 - Kapitoly ze zahraniční politiky meziválečného Československa
Guaranteed by: Institute of Economic and Social History (21-UHSD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Schedule   Noticeboard   
Annotation -


The course focuses on the key stages of Czechoslovak foreign policy, which it explains not only in the context of ensuring the security of the state in the middle of Europe at the interface of great power interests but also in the context of its economic needs. It also gives insight into the specific social and political background of the foreign service, its visible and "invisible" instruments.
Last update: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (06.02.2024)
Course completion requirements - Czech

Požadavky k zápočtu: aktivní participace ve výuce, účast v diskusi (jako alternativa plnění písemná esej na dohodnuté téma v rozsahu cca 8-10 normostran)

Požadavky ke zkoušce: rozprava nad přečtenou literaturou – alespoň 1 monografie resp. memoáry aktérů + min. 2 dílčí studie

Last update: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (06.02.2024)
Literature - Czech

Antonín Klimek – Eduard Kubů: Československá zahraniční politika 1918-1938 : kapitoly z dějin mezinárodních vztahů, Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995

Jindřich Dejmek: Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992) : vybrané kapitoly z dějin československé zahraniční politiky, Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku 2002

Republika československá 1918-1939, Dagmar Hájková – Pavel Horák eds., Praha: Lidové noviny 2018

Zdeněk Sládek: Malá dohoda 1919-1938: její hospodářské, politické a vojenské komponenty, Karolinum 2000

Drahomír Jančík: Třetí říše a rozklad Malé dohody: hospodářství a diplomacie v Podunají v letech 1936-1939, Praha: Karolinum 1999

Robert Kvaček: Poslední den: Mnichov - Praha, 1938, Praha: Epocha 2018

Last update: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (06.02.2024)
Syllabus - Czech

1. Slovo úvodem, literatura

2. Zahraniční politika malého státu, diplomacie, diplomatická a konsulární služba, jejich funkce a nástroje, organizace, personální zázemí

3. Masarykova zahraniční akce – východisko zahraniční politiky

4. Mírová konference a její politické a hospodářské dopady

5. Hry o smluvní zabezpečení státu – kritické napětí mezi hospodářskými zájmy a spojeneckými svazky (reparační sankce vůči Německu, československo-francouzská smlouva, Locarno)

6. Od ženevských nadějí k vystřízlivění (Ženevský protokol, světová hospodářská konference, odzbrojovací jednání)

7. Nástup Adolfa Hitlera k moci, zápas o česko-německý clearing, politický a ekonomický rozklad Malé dohody, pokusy o změnu orientace zahraniční politiky

8. Cesta do Mnichova a Mnichov

9. Zahraniční politika druhé republiky

10. Shrnutí látky

11. Dílčí problémy a témata dle zájmu studentů

12. Volná rozprava k tématům výkladu

Last update: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (06.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html