Practical Training - AHS660059
Title: Praxe průběžná
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [DS]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (23.09.2022)
Cílem kurzu je vytvořit podmínky pro propojení teoretické a praktické přípravy budoucích učitelů formou pedagogických
pozorování na vybraných středních školách, následných rozborů a diskusí o klíčových tématech učitelské praxe, jako jsou
např. příprava na vyučování, hodnocení, výběr a adaptace materiálů, třídní management, individualizace výuky,
spolupráce s rodiči, začínající učitel aj. Jádrem kurzu budou observace středoškolských učitelů při výuce (3 x 4 vyučovací
hodiny) a jejich následný rozbor za přítomnosti příslušného učitele. Studenti se seznámí s různými observačními
technikami a získají dovednost je v praxi aplikovat a volit vhodné techniky pro různé účely. Dále se naučí podávat zpětnou
vazbu vyučujícímu formou post-observačního rozboru a observačního protokolu.
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (23.09.2022)

Bailey, K. M. (2006) Language teacher supervision. A case-based approach. Cambridge: Cambridge University Press.
Bitljanová, V. & Edwards, S. & Pekařová, I. (2000) Práce se studenty na praxi ve škole. Příručka pro mentory. Liberec.
Čapek, R. (2001) Pedagogická praxe pro studenty: od hospitace k souvislé praxi. Hradec Králové: Gaudeamus.
Malderez, A. & C. Bodóczky. (1999) Mentor courses. Cambridge: Cambridge University Press.
Mason, J. (2002) Researching your own practice. London: Routledge.
Saginor, N. (2008) Diagnostic classroom observation. Thousand Oaks: SAGE. Corwin Press.
Wajnryb, R. (1992) Classroom observation tasks: A resource book for language teachers and trainers. Cambridge:
Cambridge University Press.
Walker, R. & C. Adelman (2005) A guide to classroom observation. London: Routledge.
Wragg, E.C. (1999) An Introduction to Classroom Observation. London: Routledge.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (23.09.2022)

Vzhledem k vazbě na školní prostředí nemá kurz pevnou strukturu a setkávání probíhá nepravidelně. Konkrétní možnosti náslechů na školách a dalších vzdělávacích institucích konzultujte s oborovými didaktiky doc. Kamileme Činátlem a dr. Markem Fapšem.