Historical Culture - AHS660054
Title: Historická kultura
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
<br>
Historická kultura<br>
kód: AHS660054<br>
rozsah a atestace: LS 0/2 Z<br>
<br>
Anotace<br>
Předmět se zaměřuje na současnou historickou kulturu. S důrazem na co nejširší škálu médií sleduje, jak a k čemu společnost, zejména ta česká, využívá historii. Seminář má interdisciplinární charakter a propojuje perspektivy různých oborů, které se mohou zabývat přítomností historie ve veřejném prostoru (historiografie, filmová a literární teorie, memory studies, muzeologie, sociální psychologie, teorie médií , sémiotika aj.). V návaznosti na koncepty public history seminář programově překračuje hranice akademické vědy (jde např. takové oblasti interpretací historické skutečnosti o krásnou literaturu, film, divadlo, výtvarné umění, internet či žurnalistika) směrem k popularizaci a vzdělávání ve veřejném prostoru, promýšlí možnosti aplikace vědeckých poznatků i metod a jejich zapojení do vzdělávacích strategií a postupů. Studenti dostanou příležitost si prakticky, na základě vybraného tématu, vyzkoušet, jak by se historie mohla prezentovat ve veřejném prostoru. Součástí semináře jsou návrhy popularizačních a vzdělávacích projektů. Předmět je tak koncipován jako do značné míry „otevřený“, diskusní, nikoli jako informačně a metodicky „uzavřený“.
Aktuální semestr bude vždy akcentovat konkrétní role historie ve veřejném prostoru, stejně jako klíčové příklady z nedávné minulosti.
Témata:
1) Úvod – rozdělení témat
2) Přednáška Dějiny ve veřejném prostoru
3) Téma: Politici a práce s dějinami /příklad: Tomio Okamura a práce s dějinami ve veřejném prostoru ze strany SPD/
4) Seriál České století – vybrané díly dle diskuse
5) Fenomén Vlastimil Vondruška – „Jako historik vím“
6) Ukrajina! – projevy rusko-ukrajinských dějin ve veřejném prostoru
7) Revizionismus – Pullmann vs. Klíma
8) Historické podcasty
9) Čestná občanství, přejmenovávání ulic, odstraňování/poškozování soch
10) Obraz 90. let ve veřejném prostoru – seriál Devadesátky, vzpomínky na rozdělení ČSFR, aktéři
11) Expozice Dějin Národního muzea – Dějiny a Dějiny 20. století
12) Závěrečná diskuse, shrnutí semestru

<br>
<br>
Literatura:<br>
Zde jsou uvedeny jenom tituly, které mohou složit jako “uvedení“ do ústředních témat předmětu a která je zároveň lehce dostupná: <br>
Zdeněk Beneš: Historický text a historická kultura. Praha 1995<br>
Graeme Burton – Jan Jirák: Úvod do studia médií. Praha 2001.<br>
Kamil Činátl: Naše české minulosti aneb jak vzpomínáme. Praha 2014.<br>
Wolfgang Hardtwig: Geschichtskultur und Wissenschaft. München 1990.<br>
Vilém Flusser: Postdějiny. Mělník 2018.<br>
Dietrich Schwanitz: Vzdělanost jako živý dialog s minulostí. Vše, co musíte vědět, chcete-li rozumět přítomnosti. Praha 2011, 2013, 2019. <br>
Vizuální antropologie. Kultura žitá a viděná. Eds. David Čeněk – Tereza Porybná. Červený Kostelec 2010.<br>
Další, speciální literatura bude uvedena v jednotlivých hodinách podle probíraných témat.<br>
<br>
Atestace:<br>
Zápočet bude udělován na základě rozpravy nad studentem předloženým závěrečným textem („esejí“ či výukovým projektem), jehož téma si spolu s vyučujícím vybere na počátku kursu.<br>
<br>
Last update: Stehlík Michal, prof. PhDr., Ph.D. (11.02.2023)