SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Problems of Czech Society in the 20th Century - AHS606042
Title: VS Problémy české společnosti ve 20. století
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 10
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
summer s.:0/2 CT [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AHS333071
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. (20.09.2019)
Podstatou tohoto výběrového semináře je, aby se zde studenti naučili samostatně zpracovávat vybrané téma do podoby bakalářské, seminární nebo diplomové práce a byli také schopni své postupy a závěry obhájit v diskusi. V semináři je kladen důraz na práci s pramenným materiálem, přičemž je věnována pozornost schopnosti heuristické práce jak po stránce formálního uchopení, tak také interpretace pramenů.
Široce pojatý název semináře dává prostor pro věnování se pestré škále problémů, které se týkají moderní české společnosti, např. spolkového života, nacionalismu, roli církví v moderní společnosti, nejrůznějším společenským programům a koncepcím, úloze žen ve společnosti, elitám, ekologickým tématům, ale nemenší měrou jednotlivým osobnostem, biografiím individuálním i kolektivním.

Bakalářský seminář I a II - akreditace 2011/12, Z, Zk - 5 kr.
Bakalářský seminář I a II - akreditace 2019/20, Z, Zk - 4 kr.
Bakalářský seminář - Demografie, Z, Zk 4 kr.
Specializační a diplomový seminář I - akreditace 2016/17, Z, Z - 6 kr.
Specializační a diplomový seminář II - akreditace 2016/17, Z, Klp 10 kr.

Podmínky pro atestaci - prezentace práce, odevzdání textu, příprava zadání práce, seznam literatury - dle dohody s vyučující
Povolené absence Specializační a diplomový seminář 3, Bakalářský seminář akreditace 2011/12 4, Bakalářský seminář akreditace 2019/20 + Demografie - 5 absencí za semestr
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html