SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Reading and interpretation of texts to modern and contemporary history II - AHS600039
Title: Čtení a interpretace textů k moderním a soudobým dějinám II
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Mgr. Eliška Švarná
Teacher(s): doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Mgr. Eliška Švarná
Files Comments Added by
download 02 LS Sylabus.docx Mgr. Eliška Švarná
Annotation - Czech
Globální výzvy minulé, nebo současné? Beletrie a vědění o soudobém světě
Kurz v rámci výuky Čtení a interpretace textů k moderním dějinám a soudobým dějinám.

doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D, Mgr. Eliška Švarná
čtvrtek 15:50–17:25
místnost č. 201

„U nás lidí je 22krát větší pravděpodobnost, že si zapamatujeme příběh než jakékoliv jiné sdělení. Příběhy se proplétají naší neurologií – jsme pevně předurčeni k tomu, abychom je rádi vyprávěli a poslouchali. Společnost je tak přesycena příběhy, že může být téměř nemožné rozpoznat, kde začíná realita a kde končí příběh – nebo zda se vůbec jedná o různé věci. Příběhy jsou pravděpodobně tak všudypřítomné a všeovlivňující lidstvo, že bychom měli být pojmenováni ‚homo-narran‘ – člověk vyprávějící příběhy."

Myšlenka environmentální platformy Futtera staví historiky do svérázného postavení. Autory příběhů jsou totiž vedle scénáristů či spisovatelů právě odborníci na minulost. Jenže zatímco jsou jejich dílem zvláštní typy disciplinovaných příběhů, mysleme především na pravdivost nárokující poznámkový aparát, umělečtí tvůrci si užívají vypravěčské svobody.
V rámci kurzu se jakožto čtenáři s historickou průpravou zaměříme na literární díla vznikající v průběhu 20. století. Na texty věnované vesměs tématům a otázkám, které jsme dnes zvyklí označovat za aktuální globální výzvy. Důvod našeho zájmu je prostý. Literární díla nejsou od světa odtrženou fikcí. Nejsou ryzím výmyslem, ale lze je chápat jako dobově podmíněné scénáře možného. Jako takové přitom kromě jiného formulují a (re)produkují a udržují v oběhu určité představy a znalosti o soudobém světě, který jejich autory i čtenáře obklopuje.
Jaký potenciál skýtá (čtení a interpretace) beletrie pro historiky moderních a soudobých dějin? Nakolik je možné a účelné pracovat s ní jako s historickým pramenem? Jaké jsou možnosti a limity takového přístupu? Nejen nad těmito otázkami se budeme zamýšlet v rámci letošního kurzu, a to na příkladě umělecky zpracovaných témat, jež se v současné situaci mezinárodních, společenských a environmentálních krizí stávají opět bytostně aktuálními.

Podmínky atestace (budou dále specifikovány):
zápočet – aktivní účast v hodinách, pravidelná docházka, průběžné psaní a odevzdání podkladových reflexí
zkouška – aktivní účast v hodinách, pravidelná docházka, průběžné psaní a odevzdání podkladových reflexí, esej v rozsahu 5 ns
Last update: Pastyříková Iveta, Mgr. (17.06.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html