SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The main problems of the study of modern and contemporary Czech and Czechoslovak history II - AHS600007
Title: Základní problémy studia moderních a soudobých českých a československých dějin II
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Annotation - Czech
Základní problémy studia moderních a soudobých českých a československých dějin II. (NMgr.)
Realizace: pondělí 10.50-12.25, učebna 201, Jana Čechurová a kol.

Smyslem tohoto předmětu je pomoci studentům, aby získali hlubší přehled o literatuře, badatelských metodách a o vybraných interpretačních problémech dějin 19. a 20. století v prostoru střední Evropy, přičemž v některých otázkách se přihlíží i k obecnému kontextu euroamerické civilizace.
Atestace: ZS – zápočet na základě písemného testu, LS – ústní zkouška, Z, Zk – 8 kr.
Podmínkou udělení obou atestací je 75% účast na přednáškách
Rozpis přednášek pro LS 2023/2024:
19.2. -Cenzura (doc. Pokorná)
26.2. -Místa paměti (prof. Hlavačka)
4.3. -Občanská společnost (dr. Michela)
11.3. -Genocida a etnické čistky (prof. Rychlík)
18.3. - Alternativní kultura (dr. Michela)
25.3. -Památníky v ČR - místa paměti (prof. Stehlík)
8.4. - Exkurse Muzeum literatury - Památník národního písemnictví (doc. Čechurová)
15.4. - Exkurse Nakladatelství Karolinum, teorie a praxe vydavatelské činnosti (doc. Čechurová)
22.4. -Fenomén moderní války (prof. Šedivý)
29.4. - Studium populární kultury (dr. Michela)
6.5. - Exkurse Ústav pro soudobí dějiny AV ČR (doc. Čechurová)
13.5. -Předtermín (prof. Šedivý - dr. Michela)

Literatura ke studiu viz:
Jana Čechurová – Jan Randák a kol., Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014.
https://ucd.ff.cuni.cz/studium/studijni-materialy/zakladni-problemy-studia-modernich-a-soudobych-dejin/
Last update: Pastyříková Iveta, Mgr. (17.06.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html