SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The main problems of the study of modern and contemporary Czech and Czechoslovak history I - AHS600006
Title: Základní problémy studia moderních a soudobých českých a československých dějin I
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Annotation - Czech
Základní problémy studia moderních a soudobých českých a československých dějin I. (NMgr.)
Realizace: pondělí 9.10-10.40, učebna 201, Jana Čechurová a kol.

Smyslem tohoto předmětu je pomoci studentům, aby získali hlubší přehled o literatuře, badatelských metodách a o vybraných interpretačních problémech dějin 19. a 20. století v prostoru střední Evropy, přičemž v některých otázkách se přihlíží i k obecnému kontextu euroamerické civilizace.
Atestace: ZS – zápočet na základě písemného testu, LS – ústní zkouška, Z, Zk – 8 kr.
Podmínkou udělení obou atestací je 75% účast na přednáškách
Rozpis přednášek pro LS 2023/2024
19.2. - Moderní vědecké instituce (doc. Pokorná)
26.2. - Prameny lidové provenience (doc. Randák)
4.3. - Medializace a digitalizace (dr. Michela)
11.3. -Úvod do soudobých dějin (doc. Randák)
18.3. - Orální historie (doc. Randák)
25.3. - Svazky StB jako historický pramen (prof. Stehlík)
8.4. - Exkurse Muzeum literatury - Památník národního písemnictví (doc. Čechurová)
15.4. -Exkurse Nakladatelství Karolinum, teorie a praxe vydavatelské činnosti (doc. Čechurová)
22.4. - Fotografie jako pramen (prof. Šedivý)
29.4. -Film jako pramen (dr. Michela)
6.5. -Exkurse Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (doc. Čechurová)
13.5. - Předtermín (doc. Randák - doc. Čechurová)

Literatura ke studiu viz:
Jana Čechurová – Jan Randák a kol., Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014.
https://ucd.ff.cuni.cz/studium/studijni-materialy/zakladni-problemy-studia-modernich-a-soudobych-dejin/
Last update: Čechurová Jana, doc. PhDr., Ph.D. (07.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html