SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Medieval Civilization of the Latin West - AHS555007
Title in English: Středověká civilizace latinského Západu
Guaranteed by: Institute of General History (21-USD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (24.02.2018)
Předmět seznamuje posluchače proseminární a přednáškovou formou se základními tématy a o problémovými okruhy moderní medievistiky. Důraz ke kladen na samostatnou práci s prameny a odbornou literaturou a rozvíjení interpretačních schopností studentů.

-Základní metodologické problémy raně středověké etnogeneze
-Karolinský svět a jeho interpretační proměny
-Otonsko-sálské císařství a sacerdotium
-Interpretační střety o Evropu vrcholného středověku (universalismus versus "nacionalismus")
-Raně moderní stát a jeho problematika
-Patnácté století jako problém
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (28.05.2013)

Zápočet na záladě splnění povinností stanovených vyučujícími v průběhu výuky.

Ústní zkouška v rozsahu přednášeného učiva.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html