SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Prague - the heart of the republic. Chapters from the history of the modern metropolis - AHS444V114
Title: PVP 3 Praha - srdce republiky. Kapitoly z dějin výstavby moderní metropole
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 colloquium [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AHSV00579
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. (08.02.2020)
Praha - srdce republiky. Kapitoly z dějin výstavby moderní metropole
Doc. PhDr. Jana Čechurová, PhD.

Podmínky atestace: zápočet - 75% prezence, zkouška - podmínky pro zápočet + seznam četby

V roce 1918 vznikl samostatný stát - Československo, a Praha, jako dosavadní hlavní zemské město, musela čelit řadě nových problémů, kapacitních i organizačních a také řadě výzev. Až do roku 1920, resp. 1922 se Praha skládala z vlastní vnitřní Prahy a věnce přilehlých a po stránce správní zcela samostatných měst a obcí. Teprve vznikem tzv. Velké Prahy jsou vytvořeny podmínky pro vývoj ve velkoměsto. Původní problémy se postupně řešily, provizoria mizela a docházelo k velkému stavebnímu ruchu a rozkvětu, Praha se měnila v moderní metropoli. Ve specializační přednášce bude věnována pozornost některým vybraným tématům (administrativní a správní budovy, proměna Pražského hradu, společenská centra, vysoké školy a jejich zázemí, modernizace pohřebnictví , vilové čtvrti a řada dalších), přičemž přednášky jsou střídány s exkursemi a vycházkami.


Literatura:
Josef Janáček a kol., Dějiny Prahy, Praha 1964.
Emanuel Poche a kol., Praha našeho věku, Praha 1978.
Emanuel Poche-Josef Janáček, Prahou krok za krokem, Praha 1963.
Ediční řada Zmizelá Praha.
Jan E. Svoboda-Jindřich Noll-Ester Havlová, Praha 1919-1940. Kapitoly o meziválečné architektuře, Praha 2000.
Pavel Scheufler, Praha 1848-1914, Praha 1986.
Miroslav Honzík, Praha 1921, Praha 1981.
Zdeněk Lukeš, Praha moderní. Velký průvodce po architektuře 1900-1950. Historické centrum, Praha 2012.
Zdeněk Lukeš, Praha moderní II, Velký průvodce po architektuře 1900-1950/Levý břeh Vltavy, Praha 2013.
Přemysl Veverka a kol., Slavné pražské vily, Praha 2008.
Petr Ulrich-Vladimír Šlapeta-Alena Křížková, Slavné pražské vily Prahy 6, Osada Baba 1932-1936, Praha 2013.
Před branami Velké Prahy, Praha 2005.
Marek Lašťovka-Václav Ledvinka a kol., Pražský uličník, Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství, 2 díly, Praha 1998.
Miloš Hořejš, Protektorátní Praha jako německé město. Nacistický urbanismus a Plánovací komise pro hlavní město Prahu, Praha 2013.
Jiří Padevět, Průvodce protektorátní Prahou, Místa - události - lidé, Praha 2013.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html