SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
World modern history (from the beginning of the 16th century to 1918) - AHS110090
Title: Světové novověké dějiny (od počátku 16. stol. do roku 1918)
Guaranteed by: Institute of General History (21-USD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D.
Dr. phil. Mgr. Marie Buňatová
Learning resources - Czech

Zkoušející: prof. Županič, dr. Buňatová, dr. Hajdinová, dr. Valkoun, dr. Daniel

Požadavky ke zkoušce: předložení odpovídajícího seznamu prostudované literatury min. 10 položek (monografie, čas. studie aj.) u ústní zkoušky

V případě zájmu či potřeby výuky k předmětu lze zvolit volitelný předmět Základní kurz ze Světových novověkých dějin (od počátku 16. stol. do roku 1918) AHS110125

Last update: Valkoun Jaroslav, PhDr., Ph.D. (08.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html