SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor Seminar II - Institute of Czech History - AHS110034
Title: Bakalářský seminář II - Ústav českých dějin
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AHSV10392
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Files Comments Added by
download Bobková.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
download Čechurová.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
download Činátl.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
download Fapšo.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
download Hausenblasová.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
download Hlavačka.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
download Izdný.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
download Michela.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
download Nejedlý.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
download Pokorná.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
download Randák.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
download Rychlík.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
download Stehlík.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
download Svátek.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
download Šedivý.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
download Tinková.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
download Zdichynec.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
download Zilynská.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
Annotation - Czech
Tento kód slouží pro zápis druhého roku bakalářského semináře na Ústavu českých dějin pro studenty samostatného (jednooborového) bakalářského oboru Historie, kteří nastoupili v roce 2019 a později. Doporučený zápis je ve třetím úseku (ročníku) studia.

Kurz je dvousemestrální, ukončený zápočtem v zimním semestru a zkouškou v letním. Za úspěšné ukončení kurzu student získává 4 kredity.

Student si vybírá výuku svého školitele bakalářské práce z paralelně realizovaných kurzů s těmito tématy (řazeno zhruba chronologicky):
Jakub Izdný: Nejstarší české dějiny ve středoevropském kontextu
Josef Žemlička: Dějiny středověkého osídlení
Lenka Bobková: Král a ti druzí ve středověké České koruně
Jaroslav Svátek: Kulturní dějiny pozdního středověku
Blanka Zilynská: České dějiny pozdního středověku: společnost, kultura, myšlení
Jan Zdichynec: Církev a náboženství v předmoderní době
Jaroslava Hausenblasová: Panovník a společnost českých zemí. Politické, hospodářské a kulturní proměny v raném novověku (16. - 18. stol.)
Marie Koldinská: Aristokraté, žoldnéři, vizionáři. Člověk v českých dějinách 1500-1800
Daniela Tinková: Osvícenství a proměny preindustriální společnosti 1680-1820
Magdalena Pokorná: „Národ sobě“ – emancipace české společnosti 1818-1918
Ivan Šedivý: Násilí, revoluce, války a vojenství v moderních a soudobých českých dějinách
Milan Hlavačka: Všední den v memoárové literatuře 1800 – 1945
Miroslav Michela: Češi a jejich sousedé
Jana Čechurová: Problémy české společnosti ve 20. století
Jan Randák: Československá společnost v soudobých dějinách (1945-1992)
Jan Rychlík: Československo/Česká a Slovenská republika 1945-2004
Michal Stehlík: Muzejnictví
Zdeněk Beneš: Dějiny dějepisectví - soudobá česká historická kultura
Kamil Činátl: Dějiny, paměť a vzdělávání
Marek Fapšo: Historiografie a didaktika

Sylaby předmětů s anotacemi jednotlivých kurzů, požadavky na atestace a doporučená literatura jsou v příloze vloženy jako samostatné soubory PDF podle jmen vyučujících.
Last update: Izdný Jakub, PhDr., Ph.D. (19.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html