SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Spanish Lexicology for Teachers - AHP600013
Title: Lexikologie španělštiny pro učitele
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Class: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.3 Linguistics
Exchange - 09.9 Others-Lang. & Philolog. Sciences
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (28.05.2019)
Předmět je úvodem do studia lexikologie a lexikální sémantiky. Seznamuje se základními teoretickými přístupy ke zkoumání slovní zásoby, a to v aplikaci na současnou španělštinu. Sestává
- z části přednáškové, ve které jsou vyloženy základní pojmy současné lexikologie a lexikální sémantiky a je popsán lexikální systém současné španělštiny,
- z části seminární, ve které jsou na vybraných tématech prakticky aplikovány vyložené teoretické poznatky; v rámci seminární části mj. každý student připraví prezentaci vybraného tématu.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (28.05.2019)

Alvar Ezquerra, M. (1983): Lexicografía y lexicología. Guía Bibliográfica. Salamanca: Almar.

Alvar Ezquerra, M. (2002): La formación de palabras en español. Madrid: Arco/libros.

Bartoš, L. - Valíková, H. (2002): La formación de palabras en español. Brno: FFMU.

Bosque, I. - Demonte, V. (1999): Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.

Casares, J. (1992): Introducción a la lexicografía moderna. Madrid: C.S.I.C.

Čermák, F. (2010): Lexikon a sémantika. Praha: NLN.

Coseriu, E. (1977): Principios de semántica estructural. Madrid: Gredos.

Geckeler, H. (1976): Semántica estructural y teoría del campo léxico. Madrid: Gredos.

Haspelmath, M. - Sims, A. D. (2015): O čem je morfologie. Praha: Nakladatelství Karolinum.

Katz, J. J. (1979): Teoría semántica. Madrid: Aguilar.

Lang, M. (1997): Formación de palabras en español. Morfología derivativa productiva en el léxico moderno. Madrid: Cátedra.

Leech, G. (1977): Semántica. Madrid: Alianza Editorial.

Lyons, J. (1980): Semántica. Barcelona: Teide.

Moreno Cabrera, J. C. (2000): Curso universitario de lingüística general II: Semántica, Pragmática, Morfología y Fonología. Madrid: Síntesis.

Otaola Olano, C. (2004): Lexicología y semántica léxica. Teoría y aplicación a la Lengua Española. Madrid: Ediciones Académicas.

RAE (2009): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.

Salvador, G. (1985): Semántica y lexicología del español. Estudios y lecciones. Madrid: Paraninfo.

Scalise, S. (1984): Morfología derivativa. Madrid: Alianza.

Štichauer, P. (2007): Tvoření slov v současné italštině. Praha: Karolinum.

Ullmann, S. (1972): Semántica. Introducción a la ciencia del significado. Madrid: Aguilar.

Varela, S. (2005): Morfología léxica: la formación de palabras. Madrid: Gredos.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (28.05.2019)

Atestace: zkouška v zimním semestru. Má podobu písemného testu, který obsahuje jak otázky teoretické, tak praktické úkoly, jež mají dokázat schopnost studenta analyzovat jazykový materiál.

Syllabus - Spanish
Last update: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (28.05.2019)
  1. La lexicología: introducción, definición, historia. Competencia y límites de la lexicología. Tipos de lexicología.
  2. La semántica: introducción, definición, historia. Objeto de estudio. Semántica y Lingüística.
  3. El significado. Introducción, teorías sobre significado. Tipos de significado. Significación, designación, referencia. Sentido.
  4. Léxico, vocabulario. Unidades en lexicología. Definición de unidades (palabra, lexema, lexía, morfema).
  5. Relaciones entre los signos léxicos. Sinonimia, antonimia, hiperonimia, hiponimia, polisemia, homonimia.
  6. Relaciones sintagmáticas: combinaciones sintagmáticas. Colocaciones, locuciones.
  7. Los movimientos en el léxico. Cambios lingüísticos. Neología. Los cambios de significado o cambios semánticos.
  8. La formación de palabras. Modelos de descripción. Derivación. Composición.
  9. Introducción a la lexicografía. Diccionarios. Corpus lingüístico.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html