SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Analyses of Hispanic Literary Texts - AHP500056
Title: Metody analýzy literárních textů (filologie)
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (14.02.2023)
Seminář je zaměřen na způsob analýzy literárního díla, konkrétně románu. Studentům umožní zpřesňovat metodu rozboru a využívat terminologii.
Úvodní přednášky nastíní typologii hispanoamerického románu. Vlastní seminář se soustředí na romány Vír J. E. Rivery, Pedro Páramo J. Rulfa, Sto roků samoty G. Garcíi Márqueze. Analýza se bude zaměřovat na tyto aspekty daných románů: kompozice, čas, prostor, vypravěč, postavy.

Literature - Spanish
Last update: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (28.02.2023)

Hodrová, Daniela et al. … na okraji chaosu…Poetika literárního díla 20. století.  Praha: Torst, 2001.

Hodrová, Daniela. „Paměť a proměny míst. Na okraj tematologie a typologie“. In Poetika míst. Praha:

     H&H, 1997.

Svatoň, Vladimír. „Typologie románu a román historický“. Proměny dávných příběhů. Praha, 2004.

Bachtin, Michail M. „Čas a chronotop v románu“. Román jako dialog. Praha: Odeon,  1980.

Todorov, Tzvetan. Poetika prózy. Praha: Triáda, 2000.

Kubíček, Tomáš: Vypravěč. Brno: Host, 2007.

Forster, E.M. Apekty románu. Bratislava, 1971.

Lotman, Jurij M. „Postava a charakter“, „Problém syžetu“. Štruktúra umeleckého textu. Bratislava, 1990.

Fořt, Bohumil. Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008.

Bachelard, Gaston.  Poetika prostoru. Přel. Josef Hrdlička. Praha: Filozofická fakulta UK, 2009.

Sławiński, Janusz. „Prostor v literatuře: Základní rozdělení a úvodní samozřejmosti“. In Od poetiky

     k diskursu. Výbor z polské literární teorie 70.-90. let. Brno: Host, 2002, s. 116-129.

Fuentes, Carlos. „Tiempo y espacio de la novela“.Valiente mundo nuevo. Madrid: Modadori, 1990.

Ainsa, Fernando. Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa. Madrid: Gredos, 1986.

Aínsa, Fernando. „El topos de la selva“. Del topos al logos. Propuestas de geopoética. Madrid: Iberoamericana – Vervuert, 2006.

Hodrová, Daniela. „Román o sestupu do divočiny“. Česká literatura, 1990, č. 2, s. 115–125.

Housková, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky. Hispanoamerická kulturní identita v esejích a

     románech. Praha: Torst, 1998.

Recopilación de textos sobre Gabriel García Márquez. La Habana, 1969.

Recopilación de textos sobre Tres novelas ejemplares (ad La vorágine). La Habana, 1971.

Recopilación de textos sobre Juan Rulfo. La Habana, 1969.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (14.02.2023)

Ústní referát k jednomu aspektu vybraného románu a písemná práce o struktuře tohoto románu (vybraný aspekt v kontextu celkové výstavby díla). Práce prokáže znalost teoretické terminologie a bude v textu odkazovat na nejméně tři literárněvědné studie; rozsah cca 7 s.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html