SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Key Figures of the Contemporary Hispanic Literature - AHP500052E
Title: Figuras clave de la literatura hispanoamericana moderna (filologie)
Guaranteed by: International Office (21-ZO)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Spanish
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AHP500052
Explanation: la asignatura se imparte en espaňol/předmět je vyučován španělsky
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Dora Poláková, Ph.D.
Class: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.2 General and Comparative Literature
Annotation - Czech
THIS CODE WAS CREATED SPECIFICALLY FOR ERASMUS STUDENTS.

If you are an exchange student and you need a grade for this course, you should sign up for this code.

For more information about the course, click on the link next to "is provided by" above.
Last update: Davidson White Imogen, Mgr. (17.01.2022)
Literature - Czech

Povinná literatura / Literatura obligatoria:


Vargas Llosa: Los cachorros

                  La casa verde

                  La fiesta del chivo

                  La verdad de las mentiras

 

Odborná literatura/ Literatura secundaria:

J. M. Oviedo:  Historia de la literatura hispanoamericana 1,2,3,4. Madrid, 1995, 1997, 2001.

G. Bellini: Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid, 1997.

L. Sáinz de Medrano:  Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid, 1992.

Fuentes, Carlos: La nueva novela hispanoamericana

Ainsa, Fernando: Narrativa hispanoamericana del siglo 20

Titler, Jonathan: Ironía narrativa en la novela hispanoamericana contemporánea

Williams, Raymond: Vargas Llosa. Otra historia de un deicidio

Martín, José Luis: La narrativa de Vargas Llosa

( Práce o žánrech, typologii románu, naratologii:

Hodrová, D. Hledání románu. Praha, 1989.

Housková, A. Imaginace Hispánské Ameriky: hispanoamerická kulturní identita v esejích  a románech. Praha, 1998.

Pechar, J. Od příběhu k románu. K poetice výpravné prózy. Praha, 1989.

Stanzel, F. Teorie vyprávění. Praha, 1988.

Todorov, T. Poetika prózy. Praha, 2000. )

Last update: Davidson White Imogen, Mgr. (17.01.2022)
Syllabus - Czech

AHP 500013 Literární seminář IV - Mario Vargas Llosa

LA ASIGNATURA SE IMPARTE EN ESPAŇOL / PŘEDMĚT JE VYUČOVÁN ŠPANĚLSKY 

Rozsah studijního předmětu :  2 hod./týden 

Formy výuky studijního předmětu:  seminář   

Způsob ukončení studijního předmětu:    zápočet

Požadavky k zápočtu/Requisitos:  aktivní účast na seminářích, ústní prezentace vybraného románu Vargase Llosy, absolvování závěrečného textu založeného na četbě vybraných textů Vargase Llosy. / los estudiantes deben participar activamente en las clases, preparar una presentación oral sobre una de las nvelas de Vargas Llosa,  aprobar el examen final basado en la lectura de ciertos textos del autor.

 

 

Stručná anotace předmětu/Anotación breve de la asignatura:

Kurs chce nabídnout soustředěný a detailní pohled na jednoho z nejvýznamnějších hispanoamerických romanopisců 20. století a přední postavu tzv. "boomu". Vargas Llosa předkládá bohatou škálu témat, motivů, narativních technik, apod., byť kvalita románových textů je samozřejmě různá. Podíváme se na jeho klíčová prozaická díla, která nás zavedou ke klíčovým typům hispanoamerického románu, jako je cesta do pralesa, román o diktátorovi, apod.

El curso quiere ofrecer una visión detallada de uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del s.XX, uno de los representates del "boom". Vargas Llosa ha escrito una extensa obra con una amplia gama de temas, motivos, técnicas narrativas, etc. Veremos sus novelas claves que representan algunos tipos básicos de la moderna novela hispanoamericana: novela de la selva, del dictador, etc.

Povinná literatura / Literatura obligatoria:


Vargas Llosa: Los cachorros

                  La casa verde

                  La fiesta del chivo

                  La verdad de las mentiras

Odborná literatura/Literatura:

J. M. Oviedo:  Historia de la literatura hispanoamericana 1,2,3,4. Madrid, 1995, 1997, 2001.

G. Bellini: Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid, 1997.

L. Sáinz de Medrano:  Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid, 1992.

Fuentes, Carlos: La nueva novela hispanoamericana

Ainsa, Fernando: Narrativa hispanoamericana del siglo 20

Titler, Jonathan: Ironía narrativa en la novela hispanoamericana contemporánea

Williams, Raymond: Vargas Llosa. Otra historia de un deicidio

Martín, José Luis: La narrativa de Vargas Llosa

( Práce o žánrech, typologii románu, naratologii:

Hodrová, D. Hledání románu. Praha, 1989.

Housková, A. Imaginace Hispánské Ameriky: hispanoamerická kulturní identita v esejích  a románech. Praha, 1998.

Pechar, J. Od příběhu k románu. K poetice výpravné prózy. Praha, 1989.

Stanzel, F. Teorie vyprávění. Praha, 1988.

Todorov, T. Poetika prózy. Praha, 2000. )

Last update: Poláková Dora, Mgr., Ph.D. (22.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html