SubjectsSubjects(version: 835)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Greek Literature - Selected Problems - AGR600001
Title in English: Řecká literatura - vybrané problémy
Guaranteed by: Institute for Greek and Latin Studies (21-URLS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2013
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Markéta Křížová (13.02.2012)

Předmět je zaměřen na literární otázky obecného rázu a jejich specifickou podobu v antické literatuře; v ohnisku zájmu tedy leží problémy historicko-literární, jakými jsou např. otázka vzniku jednotlivých žánrů, jejich proměny a prolínání, ale také vztah mýtu a literatury, literatury a filosofie v antickém Řecku atp. Soustřeďuje se na práci s konkrétními texty, přičemž vychází ze soudobých interpretačních strategií a nabízí - za pomoci dostupných komentářů i sekundární literatury - různé "způsoby četby".

Konkrétní realizace:

Řecká literatura - vybrané problémy: Homérské přirovnání jako obraz a cesta k definici

Předmět je věnován jedinečnému literárnímu fenoménu, jaký představuje tzv. homérské přirovnání; tento typ rozsáhlého přirovnání má sice v evropské literatuře následníky, jinde ve světě však pro něj nenacházíme paralely.

Zkoumaná témata:
- otázka původního účelu homérských přirovnání,
- role tertium comparationis ve výstavbě a fungování homérského přirovnání,
- homérské přirovnání jako způsob představení světa a předstupeň řecké filosofie,
- Empedoklova a Homérova přirovnání - cesta k vědě?
- různé typy homérského přirovnání,
- vztah přirovnání, metafory a bajky,
- moderní teorie metafory,
- Ježíšova novozákonní podobenství a homérská přirovnání.

Cílem kurzu je představit evropskou literární tradici prostřednictvím jejích kořenů v antickém Řecku.
Fenomén orality a literality - zrození a "štafeta" jednotlivých žánrů - vztah literatury, náboženství a filosofie - role mýtu a mytologie - vliv Orientu - úloha kánonu - vždy problematická otázka recepce: tato témata budou nasvícena ve vztahu k jejich dalšímu životu v evropské kulturní, a zejména literární tradici.
Kurs pokračuje dále v letním semestru a je veden až do doby pozdní antiky.

Literature - Czech
Last update: Markéta Křížová (13.02.2012)

Základní studijní literatura:

Fränkel, H., Die homerischen Gleichnisse, Göttingen 1921

Riezler, K., Das homerische Gleichnis und der Anfang der Philosophie, in: Die Antike 1936, 253-271

Coffey, M., The Function of the Homeric Simile, in: AJP 1957, 113-132

Scott, W.C., The Oral Nature of the Homeric Simile, Lugdunum 1974

Schadewaldt, W., Homérova básnická ontologie, in: Mýtus, epos, logos, vyd. P. Rezek, Praha 1991, 27-48

Nimis, S. A., Narrative Semiotics in the Epic Tradition, Bloomington 1988

Schadewaldt, W., Von Homers Welt und Werk, Stuttgart 1965

Ortony, A. (ed.) , Metaphor and Thought, Cambridge 1993

 

Další odborná literatura:

Snell, Bruno, Die Entdeckung des Geistes, Hamburg 1948

Webster, T.B.L., From Mycenae to Homer, New York 1964

Weder, H., Die Gleichnisse Jesu als Metaphern, Göttingen 1990

Jeremias, J., The Parables of Jesu, London 1963

Requirements to the exam - Czech
Last update: Markéta Křížová (13.02.2012)

 

Podmínkou splnění zkoušky je aktivní účast v semináři a příprava interpretace vybraných textů na základě odborné literatury; samotná zkouška sestává z pohovoru nad vybranými tématy a nad prostudovanou literaturou jak primárního, tak sekundárního rázu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html