SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
World Poetry - Epic Poetry - AGLV00133
Title: Světová poezie - epika
Guaranteed by: Institute for Greek and Latin Studies (21-URLS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. (15.09.2022)
Otevřený volitelný kurz určený pro všechny studenty FF UK.

Cyklus chronologicky řazených přednášek je věnovaný epické poezii v různých dobách a kulturách, počínaje indickou Mahábháratou a homérskými eposy. Jednotlivé přednášky se v různé míře dotýkají témat a forem poezie, její obraznosti, intertextových i literárněhistorických souvislostí.

Jádrem každé přednášky je konkrétní ukázka (případně několik ukázek) a její rozbor. S ohledem na rozmanitost jazyků je třeba pracovat s překlady; originál bude ale také k dispozici.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. (15.09.2022)
K získání kreditů (3 kredity): pravidelná účast na hodinách, esej v rozsahu 5 stran. Téma a sekundární literaturu je třeba předem konzultovat u zvoleného pedagoga.
Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. (27.09.2022)

Světová poezie – epika, rozpis kursu

 

4. 10. Úvodní hodina

11. 10. Mahábhárata (Zuzana Špicová)

18. 10. Gilgameš (Pavel Čech)

25. 10. Homérské eposy (SF)

1. 11. Vergiliova Aeneis (Martin Bažil)

8. 11. Béowulf (Jan Čermák) 

15. 11. Staroseverská epika (Jiří Starý)

22. 11. Píseň o Cidovi (Juan Sánchez Fernández)

29. 11. Chrétien de Troyes (Martin Šorm)

6. 12. Dante, Božská komedie (Jiří Pelán)

13. 12. Ruské byliny (Ilja Lemeškin)

20. 12. Rukopisy královédvorský a zelenohorský (Dalibor Dobiáš)

3. 1. Závěrečná hodina: stručné shrnutí

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html