SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Latin Historical Phonology and Morphology - AGLV00078
Title: Latinská historická fonologie a morfologie
Guaranteed by: Institute for Greek and Latin Studies (21-URLS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Annotation - Czech
Cílem semináře je systematicky uspořádat znalosti latinské fonologie a morfologie načerpané při výuce latinského jazyka a při práci s texty v bakalářském studiu, představit fonologický a morfologický systém latiny jako celek, uvést je do kontextu dalších indoevropských jazyků a postihnout jejich vývoj od indoevropského prajazyka po pozdní latinu.

Tematické okruhy:
• Indoevropský hláskový systém.
• Vývoj latinského fonologického systému od nejstarších fází po pozdní latinu.
• Indoevropská jmenná a zájmenná flexe. Akcentovo-ablautová paradigmata.
• Historie flexe substantiv latinské 1.-5. deklinace.
• Latinská adjektiva; kategorie stupňování.
• Definice a klasifikace latinských zájmen. Zájmenná flexe a její charakteristika.
• Indoevropský slovesný systém.
• Kategorie vidu, času, rodu, způsobu, osoby a čísla v latině.
• Latinské perfektum.
• Mimoparadigmatické archaické slovesné formy.
• Neurčité slovesné formy.
• Přehled nejvýznamnějších latinských slovotvorných typů.

Účast na přednáškách a seminářích je povinná a je podmínkou udělení atestace (nejméně 70%).
Last update: Pultrová Lucie, doc. Mgr., Ph.D. (24.08.2023)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen písemným testem.

Last update: Pultrová Lucie, doc. Mgr., Ph.D. (18.01.2024)
Literature - Czech

Booij, G. E. – Lehmann, Ch. – Mugdan, J. (eds.). Morphologie / Morphology. Ein internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung / An International Handbook on Inflection and Word-Formation. Berlin – New York: Walter de Gruyter 2000.

Rix, H. et alii. Lexikon der indogermanischen Verben. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag 20012.

Fortson, B. W. Indo-European language and culture: an introduction. Malden (Mass.): Wiley 2004.

Ramat, A. G. – Ramat, P. The Indo-European languages. London – New York: Routledge 1998.

Michael Meier-Brügger, Indogermanische Sprachwissenschaft, Berlin – New York: Walter de Gruyter 2000.

Robert S. P. Beekes, Comparative Indo-European Linguistics: an introduction, Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins 1995.

Oswald Szemerényi, Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesllschaft 1990.

Bičovský, J. Stručná mluvnice praindoevropštiny. Praha: FF UK 2012.

Baldi, Ph. The Foundations of Latin. Berlin – New York: Walter de Gruyter 2002.

Weiss, M. Outline of the Historical and Comparative Grammar of Latin. Ann Arbor – New York: Beech Stave Press 2009.

Meiser, G. Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1988. 

Sihler, A. L. New Comparative Grammar of Greek and Latin. Oxford University Press 1995.

de Melo, W. The Early Latin Verb System: Archaic Forms in Plautus, Terence, and Beyond. Oxford University Press 2007.

Meiser, G. Veni Vidi Vici. Die Vorgeschichte des lateinischen Perfektsystems. München: C. H. Beck 2003.

Kurzová, H. From Indo-European to Latin. The Evolution of a Morphosyntactic Type. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins 1993.

Gerschner, R. Die Deklination der Nomina bei Plautus. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2002.

Pultrová, L. The Latin Deverbative Nouns and Adjectives. Praha: Karolinum 2011.

Last update: Pultrová Lucie, doc. Mgr., Ph.D. (04.01.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html