SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Translation and Interpretation of Latin Texts (for Students of Didactics) - AGL600006
Title: Překlad a výklad latinských textů (pro učitelské zaměření)
Guaranteed by: Institute for Greek and Latin Studies (21-URLS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Martin Bažil, Ph.D.
Mgr. Michal Ctibor, Ph.D.
Interchangeability : AGL600005
Is pre-requisite for: AGL600005
Annotation - Czech
Cílem předmětu je dovést studenta k porozumění zadanému textu, schopnosti adekvátně jej přeložit, vyložit věcně i jazykově, pochopit kritický aparát k textu a zaujmout stanovisko k místům s problematickou textovou tradicí. Jde o předmět, který je obligatorně zařazován do plánu studia klasických jazyků, neboť schopnost porozumět dochovaným textům na základě vlastní, samostatné četby a interpretace je v oblasti klasických („neživých“) jazyků základní a rozhodující kompetencí.
V rámci přípravy k atestaci se předpokládá práce s relevantními kritickými edicemi, příp. komentovanými edicemi.
Korpus textů ke zkoušce sestává z povinné a variabilní části, která je přímo závislá na zvoleném tématu diplomové práce:

a) povinná část
• Lucretius I 1–109 a 920–950; III 931–1075; V 1–194 a 324–415
• Cicero De officiis II
b) povinně volitelná část (student volí po dohodě s examinátorem – v závislosti na volbě tématu své diplomové práce – dvě z následujících položek)
• výbor z elegiků: Tibullus – I 1 a 3; II 2; IV 7 a 11 (Sulpicia), Propertius – I 3; II 27; III 22; IV 2 a 11 A
• výbor z listů: Plinius Epistulae I 13; III 7; IV 13 a 19; VI 16; VII 20; VIII 8; IX 3 a 6; X, 1, 28 a 29; Seneca Epistulae ad Lucilium 1, 6, 19, 51, 62, 101, 118;
• Evangelium secundum Lucam (Hieronymus, Biblia sacra iuxta vulgatam versionem)
• Quintilianus, Institutio oratoria (I, proom., 1–4, 9–10, 12; II, 1–5, 7–9, 12; X, 1, par. XLIII–CXXXI)
• po předchozí domluvě s vyučujícím/examinátorem další texty odpovídajícího objemu a úrovně obtížnosti, které přímo souvisejí s tématem zadané diplomové práce
Last update: Pastyříková Iveta, Mgr. (10.08.2023)
Course completion requirements - Czech

Zkouška spočívá v ústní interpretaci (včetně správného čtení), adekvátním překladu a eventuálně komentáři vybraných úseků ze všech povinných i zvolených děl na základě předchozí domácí samostatné přípravy.Při zkoušce se rovněž ověřuje schopnost erudovaně pracovat s různými typy slovníků a s komentáři. U básnických textů se předpokládá teoretická i praktická znalost antické metriky (náležité čtení veršů, výklad metrické stavby a básnických výrazových prostředků).

Last update: Pastyříková Iveta, Mgr. (10.08.2023)
Literature - Czech

Kritické edice a vědecké komentáře ke zvoleným textům:

  • Lucretius:

Lucrèce, De la nature, ed. Alfred Ernout – Olivier Sers, Paris: Les Belles Lettres 2012.

T. Lucretius Carus, De rerum natura, ed. Enrico Flores, I–III, Napoli: Bibliopolis 2002, 2004, 2009.

Lucretius, On the nature of things, ed. W. H. L. Rouse – M. G. Smith, London: Harvard University Press 1992.

  • Cicero:

Cicéron, Les devoirs, ed. Maurice Testard – Stéphane Mercier, Paris: Les Belles Lettres 2014.

Dyck, Andrew R., A Commentary on Cicero, De officiis, Ann Arbor: University of Michigan Press 1996.

Cicero, De officiis, ed. Walther Mayer, London: Harvard University 1990.

 

Další studijní pomůcky:

The Cambridge Companion to Lucretius, ed. Stuart Gillespie – Phillip Hardie, Cambridge: Cambridge UP 2007.

The Cambridge Companion to Cicero, ed. Catherine Steel, Cambridge: Cambridge UP 2013.

Brillʼs Companion to Cicero, ed. James M. May, Brill 2002.

The Cambridge Companion to Latin Love Elegy, ed. Thea S. Thorsen, Cambridge: Cambridge UP 2013.

Brillʼs Companion to Propertius, ed. Hans-Christian Günther, Brill 2006.

A Companion to Roman Love Elegy, ed. Barbara Gold, Wiley-Blackwell 2012.

Last update: Pastyříková Iveta, Mgr. (10.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html