SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Methodological Seminar - AGL500002
Title: Metodologický seminář
Guaranteed by: Institute for Greek and Latin Studies (21-URLS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Mgr. Michal Ctibor, Ph.D.
Mgr. Martin Masliš
Teacher(s): Mgr. Michal Ctibor, Ph.D.
Mgr. Martin Masliš
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Interchangeability : AGL600005
Is pre-requisite for: AGL600005
Is interchangeable with: ALT600009
Annotation - Czech
Předmět zaměřený na četbu vybraných metodologických textů z oblasti lingvistiky, literární vědy, historiografie a filozofie vědy, jehož cílem je seznámit studenty s vybranými teoretickými přístupy k jazyku, literatuře i dějinám a zlepšit jejich schopnost kriticky číst odborné práce. Úkolem studentů je číst zadané texty, písemně předem odpovídat na zadané otázky (které kontrolují správné porozumění textu, ale také podněcují studenty k přenášení a aplikaci konceptů ze zadaných textů na jejich vlastní předmět vědeckého zájmu) a na hodinách diskutovat s vyučujícími. Mezi základní tematické okruhy, jimž se seminář věnuje, patří: jazyk a společnost, odklon od esencialismu, postmoderna v literární vědě a historiografii, metaforika pojmového aparátu, metodologie vědecké práce. Předmět výrazně těží také z toho, že na jeho výuce se podílí vícero vyučujících (zpravidla dva až čtyři).
Last update: Pastyříková Iveta, Mgr. (10.08.2023)
Course completion requirements - Czech
Podmínkou atestace je 80% účast v semináři a průběžné plnění všech zadávaných úkolů k domácí přípravě.
Last update: Pastyříková Iveta, Mgr. (10.08.2023)
Literature - Czech

Batstone, Wiliam: Postmodern historiographical theory and the Roman historians. In: Feldherr, Andrew: Cambridge Companion to Roman Historiography. Cambridge: Cambridge University Press 2009, s. 24–40.
Duranti, Alessandro. Linguistic Antropology. Cambridge: Cambridge University Press 2013[1997].
Chambers, J. K. – Trudgill, Peter: Dialectology. Cambridge: Cambridge University Press 2012[1998].
Janicki, Karol: Toward Non-essentialist Sociolinguistics (Contributions to the. Sociology of Language, 56).Berlin: Mouton de Gruyter, I990.
Kuhn, Thomas S.: Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOIMENH 1997.
Lakoff, George – Johnson, Mark: Metafory, kterými žijeme. Brno: Host 2014 
Leezenberg, Michiel – de Vries, Gerard: History and Philosophy of the Humanities. An Introduction. Amsterdam: Amsterdam University Press 2018.
Nagel, Thomas: What Is It Like to Be a Bat? The Philosophical Review 83/4, 1974, s. 435–450.
Stierle, Karl-Heinz : Dimenze rozumění – Místo literární vědy. Česká literatura 41/2, 1993, s. 115–137.

Last update: Pastyříková Iveta, Mgr. (10.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html