SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Thesis Seminar - AGL500001
Title: Diplomový seminář
Guaranteed by: Institute for Greek and Latin Studies (21-URLS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
Mgr. Martin Masliš
Mgr. Michal Ctibor, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Michal Ctibor, Ph.D.
Mgr. Martin Masliš
Annotation - Czech
Cílem semináře je usnadnit studentům psaní jejich diplomové práce a vést je k osvojování zručnosti, které jim pomůžou v dalším profesním životě. Témata, kterým se budeme věnovat, lze rozdělit na všeobecná a specificky akademická.
Všeobecná témata se týkají zručností a postupů, které se neomezují na filologickou práci. Sem patří např. využívání nástrojů usnadňujících práci s textem (OCR, strojový překlad, AI) a zásady time managementu.
V rámci zlepšování specificky akademických zručností se budeme věnovat vyhledávání a třídění sekundární literatury, akademickému čtení, zásadám filologické akribie, dále akademickému psaní a editování textů.

Seminář také zajistí studentům podporu při volbě koncepce práce, koncipování jednotlivých kapitol a dílčích závěrů, formulování úvodu, závěrů a resumé.
Last update: Masliš Martin, Mgr. (06.02.2024)
Course completion requirements - Czech

Zápočet se uděluje za aktivní účast na semináři, plnění průběžných úkolů a za písemné zpracování dílčího tématu, zpravidla spojeného s diplomovou prací (rozsah 10–20 NS)

 

Last update: Masliš Martin, Mgr. (06.02.2024)
Literature - Czech

Podklady od vyučujících.

 

Obecné studijní pomůcky:

Eco, U., Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia 1997.

Liška, V., Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha: Ivo Ulrych 2003.

Holoušková, D. – Krobotová, M., Diplomové a závěrečná práce. Olomouc: UP 2002.

Filka, J., Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař 2002.

Last update: Masliš Martin, Mgr. (23.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html