SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Introduction to Medieval Studies - AGL100047
Title: Úvod do medievistiky
Guaranteed by: Institute for Greek and Latin Studies (21-URLS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Luciano Micali, Ph.D.
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. (26.09.2022)
Předmět bude realizován prostřednictvím studentského workshopu pro studenty Ústavu řeckých a latinských studií, který proběhne v Brně ve dnech 6.-8.10., jehož účelem je prezentace studentských prací brněnských a pražských studentů (ať už pouze rozpracovaných, pokročilejších či pokročilých) od bc. stupně po doktorandy. Cílem je téma představit, ukázat možné způsoby řešení, přístupy, metodologie. Příspěvky jsou plánovány na 10 minut, aby byl dostatek prostoru pro diskusi.
Součástí programu budou komentované prohlídky v archivech (Městský a Moravský zemský archiv v Brně, archiv v Rajhradu s návštěvou kláštera).
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. (26.09.2022)

 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. (30.09.2020)

Podmínkou atestace je účast na hodinách a dále písemná práce (bude upřesněna v úvodní hodině kurzu), nad níž proběhne v ústní části rozprava.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html