SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Latin Reading - AGL100029
Title: Úvod do latinské četby
Guaranteed by: Institute for Greek and Latin Studies (21-URLS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Michal Ctibor, Ph.D.
Mgr. Martin Bažil, Ph.D.
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět slouží jako úvod do četby latinských textů, a to jak prozaických (Cicero – Laelius), tak básnických (Ovidius a další básníci doby Augustovy). Na základě přesného jazykového porozumění textu bude kurz usilovat o pochopení smyslu sdělení a kontextu, měl by se také dotknout otázek stylu a žánru; mimoto se studenti seznámí s různými typy edic a naučí se pracovat s různočteními a komentáři. Při čtení básnických textů bude pozornost věnována básnickým prostředkům: tropům, figurám a časoměrné metrice (zejm. hexametr, pentametr, příp. vybraná lyrická metra).
Last update: Bažil Martin, Mgr., Ph.D. (25.09.2020)
Course completion requirements - Czech

Zkouška z četby latinského prozaického i básnického textu na základě domácí přípravy (v rozsahu předem dohodnutého korpusu): 

- písemná část: překlad vybraných úseků z latiny do češtiny (próza: cca 10 řádek, poezie: cca 10 veršů), s elementárním komentářem (jazykovým, stylistickým apod. - na základě otázek) 

- ústní část: zejména ověření schopnost číst nahlas latinský text, včetně správného čtení hexametru (výslovnost, rozdělení do stop, elize atd.) 

Last update: Bažil Martin, Mgr., Ph.D. (30.03.2021)
Literature - Czech

Edice a komentáře:

CICERO, Marcus Tullius: De re publica; De legibus; Cato maior de senectute; Laelius de amicitia. Ed. J. G. F. Powell. Oxford – New York: Oxford University Press 2006.

OVIDIUS Naso, Publius: Metamorphoses lib. XV. Ed. W. S. Anderson, Leipzig: Teubner 1991 (nebo jiné knihy).

OVIDIUS Naso, Publius: Metamorphoses lib. XV. Kom. F. Bömer, Heidelberg: Carl Winter 1969-1986 (nebo jiné knihy).

 

Sekundární literatura:

CHATMAN, Seymour: Příběh a diskurs: Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno: Host 2008.

ČEŠKA J.: Textová kritika ve filologické praxi. Brno: Univerzita J. E. Purkyně 1973.

CRUSIUS Friedrich: Römische Metrik. Hildesheim: Hueber 1992.

KUŤÁKOVÁ, Eva: Laudabile carmen I. Praha: Academia 2012.

KUŤÁKOVÁ, Eva: Laudabiel carmen II. Praha: Academia 2017.

MÜLLER, Richard – ŠIDÁK, Pavel: Slovník novější literární teorie. Praha: Academia 2012.

OKÁL Miroslav: Antická metrika a prekladanie gréckej a latinskej poézie do slovenčiny. Bratislava: Slovenský spisovatel´ 1990.

NÜNNING, Ansgar (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host 2006.

RIMMON-KENANOVÁ, Shlomith: Poetika vyprávění. Brno: Host 2001.

VLAŠÍN, Štěpán (ed.): Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel 1977.

Last update: Bažil Martin, Mgr., Ph.D. (25.09.2020)
Requirements to the exam - Czech

Celkový rozsah četby k atestaci (část připravíme společně v hodinách, zbytek je samostatná domácí příprava): 

a) próza

Cicero, Laelius de amicitia (celé) 

b) poezie

Ovidius, Metamorphoses (výbor) 

kn. I 1-415; 452-567

kn. III 339-510

kn. IV 55-166

kn. VIII 183-235

kn. IX 1-97

kn. XII 39-63

kn. XIV 101-153

kn. XV 745-879

Last update: Pultrová Lucie, doc. Mgr., Ph.D. (24.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html