SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Latin course I - AGL100021
Title: Latina I
Guaranteed by: Institute for Greek and Latin Studies (21-URLS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Mgr. Bc. Martina Vaníková, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Mgr. Bc. Martina Vaníková, Ph.D.
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Jazykové kurzy
Annotation - Czech
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy latinské morfologie, vybraných syntaktických jevů a se základní latinskou slovní zásobou, a poskytnout jim tak solidní základ pro gramatickou interpretaci latinského textu a pro rozvíjení praktických dovedností v práci s originálním latinským textem. Předmět je věnován jak teoretickému výkladu, tak praktickému procvičování morfologických jevů i lexika, a to především formou překladu vět a kratších textů z latiny do češtiny.

Organizace kurzu (materiály, domácí úkoly, cvičné testy apod.) probíhá přes Moodle: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=325

Podmínkou udělení zápočtu je, kromě úspěšného složení závěrečného testu, i pravidelná účast v hodinách a plnění všech úkolů průběžně zadávaných přes Moodle.
Last update: Pultrová Lucie, doc. Mgr., Ph.D. (09.09.2021)
Course completion requirements - Czech

Atestace se uděluje za aktivní účast na hodinách a úspěšné složení závěrečného testu. Na test se vyhlašuje jeden řádný a dva opravné termíny. Podmínkou je též včasné splnění všech úkolů průběžně zadávaných přes Moodle.

Last update: Pultrová Lucie, doc. Mgr., Ph.D. (09.09.2021)
Literature - Czech

vlastní (nepublikované) výukové materiály

Panhuis, D., Gramatika latiny, Praha: Academia 2014.

Novotný F., Základní latinská mluvnice, Praha: SPN 1957 a další vyd.

Pražák J. M. - Novotný F. - Sedláček J., Latinsko-český slovník, Praha: SPN 1955 a další vyd.

Last update: Zezulková Eva (11.09.2019)
Syllabus - Czech

Hlavní tematické okruhy:

  • systém latinských pádů (tvary i funkce)
  • latinský slovesný systém
  • tvoření a stupňování adjektiv
  • zájmena 
  • číslovky základní a řadové
  • infinitivní vazby
  • participiální vazby
Last update: Pultrová Lucie, doc. Mgr., Ph.D. (12.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html