SubjectsSubjects(version: 942)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The Text of Philosophy as a Philosophical Problem - AFSV00394
Title: Text filosofie jako filosofický problém
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Mgr. Marek Kettner
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (19.09.2022)
Problém filosofie spočívá rovněž ve způsobu prezentace, která není lhostejná vůči prezentovanému. Vztah myšlenky k "podání", "Darstellung" či "presentation" lze však demonstrovat pouze na konkrétních případech, neboť nemá obecné řešení a vždy odkazuje k tomu, jaký druh své artikulace si dané téma vyžaduje. I proto je důležité seznámit se s možnostmi filosofických žánrů (eseje, pojednání, traktát, ale iaformismus, dialog, drama či román).
The problem of philosophy lies in the manner of presentation, which is not indifferent to what is presented. However, the relation of an idea to "presentation", "Darstellung", can only be demonstrated in particular cases, since it has no general solution and always refers to the kind of its articulation that the topic in question requires. This is also why it is important to become familiar with the possibilities of philosophical genres (essay, treatise, but also iaformism, dialogue, drama or novel).
Aim of the course - Czech
Last update: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (19.09.2022)

Uvědomit si, že literární podání myšlenky není pro myšlenku nepodstatné, řže mezi obojím je těsný vztah.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (19.09.2022)

práce na semináři

Literature - Czech
Last update: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (19.09.2022)

Ukázky různýách filosofických textů současnosti (Benjamin, Adorno, Derrida, Lyotard, Nancy, Malabou, Blanchot).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html