SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Classical theories of passions and contemporary theories of emotions - AFS500315
Title: Klasické teorie vášní a soudobé teorie emocí
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (06.02.2024)
Cílem kurzu je zapojit studenty do zkoumání základní struktury vášní a emocí, jejich propojení s motivací jednání a vlivu, které mají na formování charakteru a na konstituci subjektivity.
Počínaje Descartovým uznáním tělesné podmíněnosti duševních afektivních stavů budeme nejprve sledovat vývoj teorií vášní v novověké filozofii. Zkoumáním historické trajektorie studující získají hlubší porozumění tomu, jak filozofické myšlení formovalo naše současné chápání emocí a jak se v dnešních sporech v kognitivní vědě odráží dvojí přístup, který již u Descarta a Spinozy rozděloval fyziologické hledání příčin a psychologické hledání důvodů našich emocionálních zkušeností.
Ústředním bodem našeho zkoumání bude důraz na sociální povahu emocí. Prostřednictvím analýzy současných fenomenologických a enaktivistických přístupů se studenti budeme analyzovat vazbu emocí na společenské normy a struktury, které podmiňují individuální emocionální chování. Konečně se zaměříme na způsob, jak emoce na jedné straně odrážejí společenskou dynamiku, na druhé straně se podílejí na jejím utváření.

Ke kurzu je zřízena podpora v moodle na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15862
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (06.02.2024)

Podmínkou získání atestu je:

(i) pravidelná a aktivní účast, a dále:

(ii.a) referát k jednomu z rozebíraných témat, vypracovaný dle předem sdělených pokynů

nebo

(ii.b) písemná práce v rozsahu 5-8 normostran (k odevzdání  do 15. května 2024)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html