SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Perspectivism: Nietzsche and the Others - AFS500308
Title: Perspektivismus: Nietzsche a ti druzí
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15914
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (05.02.2024)
Termínem perspektivismus se ve filosofii často označuje názor, podle kterého je lidské poznání, hodnocení a jednání závislé na hledisku. Důvodem, proč jsou různé varianty „perspektivismu“ často terčem kritiky, je předpoklad, že z něj vyplývá relativismus (ať už v epistemologii či v etice). V tomto kurzu si budeme klást v zásadě dvě otázky: (i) co je perspektivismus a na jaké typy perspektivismu můžeme v moderní filosofii narazit? (ii) platí, že z perspektivismu nutně plyne tvrzení o relativnosti poznání a hodnot?
Zhruba první polovina kurzu bude věnována četbě vybraných pasáží z díla Friedricha Nietzscheho (přičemž se krátce ohlédneme i za Kantovou teoretickou filosofií). Právě proti Nietzschemu míří značná část obvinění z relativismu. Druhá polovina kurzu se zaměří na některé novější varianty perspektivismu.

Moodle ke kurzu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15914


Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (05.02.2024)

Požadavky na získání zápočtu:

·       referáty (možné ve dvou)

·       četba předem (příprava z hodiny na hodinu)

·       alternativa k referátu: písemná práce v rozsahu 7-10 stran.

Moodle ke kurzu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15914

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html