Philosophy as Therapy between Bergson and Wittgenstein - AFS500300
Title: Filosofie jako terapie mezi Bergsonem a Wittgensteinem
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15274
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Mgr. Pavel Arazim, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Pavel Arazim, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (21.09.2023)
Filosofie jako terapie mezi Bergsonem a Wittgensteinem
Jakub Čapek a Pavel Arazim

Filosofie neléčí, alespoň tomu nic nenasvědčuje. Filosofové, kteří s filosofií spojovali terapeutickou funkci, si od ní slibují, že nás zbaví falešných problémů, otázek, které jsou špatně formulované. Právě v tom spatřovali Bergson i Wittgenstein jeden z hlavních úkolů filosofie. Navzdory zásadní odlišnosti filosofických tradic spojuje spiritualistu a vitalistu Bergsona a s analytickým filosofem Wittgensteinem právě důraz na odmítání chybně kladených otázek.

V kurzu se budeme na několika příkladech (problém svobody, problém zla, chybná alternativa jedinec vs. společnost ...) sledovat, jak postupuje analýza (tedy doslova rozložení) chybně formulovaných otázek, co si od ní lze slibovat a jaké má meze.