SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Colloquium on Ancient Philosophy - AFS500282
Title: Kolokvium k antické filosofii
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Mgr. Robert Roreitner
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (03.05.2023)
Kolokvium je míněno jako otevřená platforma pro zájemce o antickou filosofii. Primárním cílem je vytvořit prostor pro prezentaci a zevrubnou diskusi různých forem odborných textů. Kolokvium je v první řadě určeno studentům magisterského a doktorského studia, vítáni jsou však i zainteresovaní studenti bakalářského studia a další účastníci, včetně postdoktorandů, pedagogů a dalších badatelů na poli antické filosofie.<br>

Na každém sezení bude jeden z účastníků představovat svůj text (může jít např. o část či celek bakalářské či magisterské práce, disertaci či její kapitolu, článek, rukopis monografie apod.). Zvláště u studentů nižšího stupně bude také možné představit určité téma nebo otázku vztahující se k některé oblasti či některému z textů antické filosofie. Ostatní účastníci dostanou materiály (plný text práce či kapitoly, formulaci hlavních tezí nebo otázek, primární text, apod.) minimálně týden předem, a budou tak připraveni poskytnout prezentujícímu důkladnou zpětnou vazbu.

Přesný program kolokvia bude sestaven po dohodě s účastníky během prvního sezení

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (02.02.2022)

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování a úspěšná prezentace textu, který odpovídá podmínkám uvedeným v anotaci předmětu. U bakalářských a magisterských studentů je předpokladem přijetí textu k prezentaci jeho předběžná konzultace a schválení jedním z vedoucích kolokvia. Další podmínkou udělení zápočtu je pochopitelně také pravidelná aktivní účast na semináři.

Literature - Czech
Last update: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (02.02.2022)

Literatura k tomuto kurzu bude sestávat z textů zaslaných účastníky, příp. z primární literatury vybrané každým z nich.

Syllabus - Czech
Last update: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (03.05.2023)

Program kolokvia k antické filosofii (LS 2022/23)

 

22.2. Vojtěch Hladký – Plethon’s Polytheism and Platonic Utopianism

1.3. Šimon Nemec – Opakovaně vykročit za poznáním: epistemologie Mikuláše Kusánského

8.3. Jiří Tříska – Dialektika ve Fyzice I (Aristotelés)

15.3. František Špinka – Pléthónova „koncepce“ ctnosti a špatnosti

22.3. Adam Horyna –  Akrasia v dialogu Prótagorás

29.3. ---

5.4. Adam Bašťúr – Dobro u Plótína

12.4. Vojtěch Linka – Směsi slasti a bolesti u Platóna

19.4. Jakub Jiroušek – Stoikové o přátelství

26.4. Claudia Lo Casto – Plotinus on Life

3.5. Samuel Samek & Richard Sadílek – tba

17.5. Samuel Zajíček – Výstupy a sestupy plótínovské duše (pozor, změna na žádost referujícího)

18.5. (16:00) Lucas Angioni – Aristotelovy Druhé Analytiky tba (koná se na Filosofickém ústavu AV ČR) 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html