Academic work seminar - AFS500260
Title: Seminář akademické práce
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (16.02.2024)
Cílem semináře je vytvořit prostor, v němž by bylo možné prezentovat a diskutovat pracovní podobu písemných
výstupů (včetně prací závěrečných, textů určených k publikaci či přednášek na odborné konference). Seminář
podporuje nejen schopnost samostatné prezentace a argumentace, ale zároveň rozšiřuje znalosti studenta o témata
mimo rámec jeho vlastní specializace. Seminář je určen studentům prvního ročníku magisterského studia, kteří v rámci
oborového kolokvia začali psát odbornou práci.
Student předkládá písemně s týdenním předstihem svůj text spolu s doporučenou literaturou k nastudování; ostatní
účastníci semináře text prostudují a připraví si k němu své připomínky a otázky. Pro každou prezentaci je z řad
účastníků stanoven oponent, jehož úkolem je vyzdvihnout jeho hlavní metodologické, obsahové a formální problémy a
zformulovat několik klíčových otázek, na něž prezentující odpovídá.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Eva Mokrejšová (19.03.2021)

Atestaci získává student za pravidelnou účast na semináři, prezentaci svých vlastních výstupů a přípravu kritického komentáře k prezentaci alespoň jednoho z dalších účastníků.