SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
What is it for something to be? (Aristotle's Metaphysics Z 1-6) - AFS500187
Title in English: Čím bylo a jest jsoucnu býti (Aristotelés, Metafyzika Z 1-6)
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5444
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Rytíř
Annotation - Czech
Last update: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (27.09.2017)
Seminář bude věnován jednomu ze zcela základních textů Aristotelovy filosofie, první až šesté kapitole knihy Zéta Aristotelovy Metafyziky. V popředí našeho zájmu budou především čtvrtá až šestá kapitola této knihy, na nichž se pokusíme lépe porozumět Aristotelovým pojmům „úsia“ a „to ti én einai“. První dvě kapitoly shrneme v úvodní přednášce, souvisle číst začneme od třetí kapitoly. Vycházet budeme z připravovaného českého překladu Ivana Chvatíka a Jaroslava Rytíře, vzhledem k obtížnosti sedmé knihy je nicméně žádoucí, aby účastníci kursu dokázali sledovat i Aristotelův řecký text.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (18.09.2017)

Kurz může být zapsán jako magisterský nebo jako volitelný kurz. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na semináři a převzetí alespoň jednoho patronátu nad zvolenou částí textu. 

Literature - Czech
Last update: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (30.09.2017)

Edice a překlady:

 

Aristotelis Metaphysica, ed. Werner Jaeger. Oxford 1957.

 

Aristotelés, Metafyzika VII, pracovní překlad I. Chvatík a J. Rytíř.

 

Aristotelés, Metafyzika, přel. A Kříž, Praha 2008.

 

Aristotle, The Complete Works – Revised Oxford Translation, Vol. II, ed. J. Barnes, Princeton 1984.

 

Aristote, Métaphysique, traduction et notes par J. Tricot, Paris 1991.

 

Aristoteles, Metaphysik, übers. von H. Bonitz – H. Seidl, kommentiert von H. Seidl, Hamburg 1991.

 

 

 

Další základní literatura:

 

Ross, W.D., Aristotle’s Metaphysics, Vol. I and II, Oxford 1953.

 

Frede, M., Patzig, G., Aristoteles Metyphysik Z, München 1988.

 

Menn, S., The Aim and the Argument of Aristotle´s Metaphysics, část II, zejména IIg1, pracovní text dostupný z: https://www.philosophie.hu-berlin.de/de/lehrbereiche/antike/mitarbeiter/menn/contents

 

Asclepii in Aristotelis Metaphysicorum Libros A–Z Commentaria, vyd. M. Hayduck, Berlin 1888.

 

Alessandro di Afrodisia e pseudo Alessandro, Commentario alla Metafisica di Aristotele, vyd. G. Movia, kom. S. Loche, Milano 2007.

 

Arpe, C., Das ti én einai bei Aristoteles, Hamburg 1938.

 

Bassenge, F., Das to heni einai, to agatho einai etc. und das to ti en einami bei Aristoteles, Philologus 104, 1960, s. 14–47, 201–235.

 

Aubenque, P., Problém bytí u Aristotela, přel. M. Pokorný, Praha 2014.

 

Patočka, J., Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964.

 

Boehm, R., Das Grundlegende und das Wesentliche, Haag 1965.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html