SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Tutorial II - AFS500137
Title: Tutorial II
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Teacher(s): doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Daniele De Santis, Dott. Ric.
prof. James Hill, Ph.D.
doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.
prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Mgr. Robert Roreitner
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Anna Tropia, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Eva Mokrejšová (11.09.2015)

Jedná se o předmět bez pravidelné výuky s doporučenou dobou absolvování nejpozději ve třetím semestru
studia.

Cílem předmětu je:
(a) posílit individuální vedení studentů;
(b) pomoci jim v obsahové i časové organizaci jinak dosti volně koncipovaného navazujícího magisterského
studia;
(c) vést je k tomu, aby začali včas soustavně pracovat na své diplomové práci, neodkládali její dokončení a
zbytečně neprodlužovali své studium.

Standardně je vyučujícím vedoucí diplomové práce. V odůvodněných případech pak jiný interní zaměstnanec
ÚFaR, případně některý z externích vyučujících pravidelně zajišťujících povinné a povinně volitelné předměty
studia filosofie na ÚFaR.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (21.10.2016)

* Standardní podmínky k udělení zápočtu
* (mohou být individuálně přizpůsobeny dle uvážení pedagoga):

a. Odevzdání alespoň jedné relativně ucelené části diplomové práce a její schválení příslušným vedoucím (u dvouoborových studentů, kteří píší diplmomovou práci na druhém oboru, příprava témat ke státní závěrečné zkoušce).
b. Získání zápočtu z předmětu „Písemná práce II“ (neplatí i dvouoborových studentů, kteří píší diplomovou práci na druhém oboru).
c. Individuální úkoly stanovené vyučujícím.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html