SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Graded Paper I - AFS500132
Title: Písemná práce I
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 7
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Teacher(s): doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Daniele De Santis, Dott. Ric.
prof. James Hill, Ph.D.
doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.
prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Mgr. Robert Roreitner
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Anna Tropia, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Eva Mokrejšová (17.06.2015)
Písemná práce pro navazující magisterské studenty oboru filosofie.

Samostatná písemná práce v rozsahu cca 15-20 normostran s odlišným obsahem od práce diplomové a
bakalářské. Student si volí téma, které nejprve schválí interní pedagog z ÚFaRu. Student téma v průběhu semestru
se zvoleným pedagogem konzultuje a samostatně s využitím doporučené literatury zpracuje. Práci průběžně
diskutuje v konzultačních hodinách, případně je vyzván k jejímu přednesení v rámci pedagogem doporučené
přednášky nebo semináře.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html