SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Contemporary Theoretical Philosophy B - AFS200009
Title: Současná teoretická filosofie B
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15275
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (21.09.2023)
Meze empatie. Intersubjektivita a socialita

Moodle ke kurzu https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15275
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (24.09.2023)

1. Pravidelná účast (max. tři absence) a zapojení do diskusí na hodině.

2. Splnění dvou průběžných testů (budou zadány přes moodle, studenti budou odpovídat na otázky vycházející z textů, které se četly na semináři. Text proběhne prezenčně vyplněním online formulářů na začátku 8. a 13. hodiny a na něj bezprostředně naváže vyhodnocení testu formou diskuse).

3. Referát na hodině – student si připraví patnáctiminutovou prezentaci textu a pro ostatní připraví handout. Referát i handout lze zpracovat ve dvojicích, v tom případě může být prezentace dvacetiminutová. Podmínkou je, aby se prezentaci účastnili oba studenti. Handout nesmí přesáhnout jednu stranu a musí zahrnovat dvě otázky, které vycházejí z textu a které mohou být předmětem diskuse na semináři. 

(alternativně k referátu lze vypracovat úkol zadaný vyučujícím a zaměřený na tři z probíraných textů v kurzu)

4. Zadání "Písemné práce" ze současné teoretické filosofie (pokud studující nebudou psát písemnou práci z praktické filosofie). Zadání sestává z tématu, krátké anotace a seznamu literatury a musí být odevzdáno nejpozději před začátkem poslední hodiny semestru.  

Teaching methods - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (11.09.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15275

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html