SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Ancient Philosophy B - AFS200007
Title: Antická filosofie B
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 60 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15879
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Robert Roreitner
Teacher(s): Mgr. Robert Roreitner
Annotation -
Last update: Mgr. Robert Roreitner (02.02.2024)
In this seminar we will read Aristotle's Nichomachean Ethics.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Robert Roreitner (02.02.2024)

Podmínky udělení zápočtu

A. Referát (společné dílo týmu dvou či tří účastníků semináře). Úkolem je:

1.     Vypracovat handout v rozsahu 1–2 stran obsahující následující body:
(a) Co nejpřesnější vystižení hlavního tématu či témat zadaného primárního textu.
(b) Strukturované členění dané pasáže, jejích hlavních myšlenek a argumentace (včetně uvedení příslušného rozsahu jednotlivých částí textu).
(c) Formulace dvou hlavních filosofických otázek, které bychom si podle Vás jako čtenáři měli nad danou pasáží klást.
(d) Návrh klíčových úryvků z dané pasáže, kterým bychom se v rámci semináře měli přednostně věnovat, případně je společně číst.

První verzi handoutu je třeba zaslat s dostatečným předstihem vyučujícímu ke konzultaci.

2.     Na začátku semináře představit danou pasáž, její téma, strukturu, myšlenky, argumentaci a krátce odůvodnit volbu svých otázek a návrhů pasáží k podrobnějšímu textu. 

B. Pravidelná aktivní účast na seminářích. 

Literature - Czech
Last update: Mgr. Robert Roreitner (02.02.2024)

Doporučená literatura

Primární text:

Aristotelés, Etika Nikomachova, přel. A. Kříž. Praha: Rezek 2021.

 Sekundární literatura:

S. Broadie, Ethics with Aristotle, New York: Oxford University Press 1991.

S. Broadie, Aristotle and Beyond: Essays on Metaphysics and Ethics, Cambridge: Cambridge University Press 2007

M. Jimenez, Aristotle on Shame and Learning to Be Good, Oxford: Oxford University Press 2020.

J. Karbowski, Aristotle’s Method in Ethics: Philosophy in Practice, Cambridge: Cambridge University Press 2019.

R. Kraut, Aristotle on the Human Good, Princeton: Princeton University Press 1989.

R. Kraut (ed.), The Blackwell Guide to Aristotle’s Ethics, Oxford: Blackwell Publishers 2006.

G. R. Lear, Happy Lives and the Highest Good: An Essay on Aristotle’s Nicomachean Ethics, Princeton: Princeton University Press 2000.

J. McDowell, The Engaged Intellect: Philosophical Essays, Cambridge, MA: Harvard University Press 2009.

J. Miller (ed.), Aristotle’s Nicomachean Ethics: A Critical Guide, Cambridge: Cambridge University Press 2011.

M. Pakaluk, Aristotle’s Nicomachean Ethics: An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press 2005.

R. Polansky (ed.), The Cambridge Companion to Aristotle’s Nicomachean Ethics, Cambridge: Cambridge University Press 2014.

C.D.C. Reeve, Aristotle on Practical Wisdom: Nicomachean Ethics VI, Cambridge, MA: Harvard University Press 2013.

A.O. Rorty (ed.), Essays on Aristotle’s Ethics, Berkeley: University of California Press 1980.

 

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Robert Roreitner (02.02.2024)

Harmonogram bude upřesněn na prvním sezení 21./22.2.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html