SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Ancient Philosophy A - AFS200006
Title: Antická filosofie A
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14732
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Annotation -
Last update: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (02.02.2024)
The course will provide an introduction to selected authors and schools of ancient philosophy from the Presocratics, through Plato and Aristotle, to Hellenistic philosophy.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (02.02.2024)

Zápočet bude udělen za pravidelnou přípravu na přednášky a semináře, aktivní účast na semináři a přednesení referátu, nebo sepsání krátké písemné práce (5-7 stran) k některému z témat semináře.

 

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (02.02.2024)

Studijní literatura

(uvedená literatura je totožná s literaturou ke zkoušce předmět PVP, Skupina I - „Antická filosofie II“)

G. S. Kirk,  J. E. Raven, M. Schofield. Předsókratovští filosofové. Praha, 2004, str. 152–157; 216–222; 240–273; 314–333; 341–355; 368–375; 381–386; 390–394; 459–476; 483–485; 521–550.

Platón. Ústava. Praha, 1996.

Platón. Faidón. Praha, 1994.

Platón. Sofistés. Praha, 1995.

Aristotelés. Kategorie, 1–2. Praha, 2018.

Aristotelés. Metafyzika, I.1–2, IV.1–2, VI.1, IX.1, XII. Praha, 2003.

Aristotelés. Etika Nikomachova, I–III,8; VI; VII,1 a 12–15; X. Praha, 1996.

Aristotelés. Fyzika, II, III,1-2 Praha, 1996.

Diogenés Laertios. Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Kniha X, Epikúros: List Hérodotovi, List Menoikeovi. Praha, 1995, str. 395–408; 418–422.

Cicero. O nejvyšším dobru a zlu, Kniha III. In: Antická próza: dialog a satira. Praha, 1977, str. 257–286.

Sextus Empiricus. Základy pyrrhónskej skepsy. Kniha I. Bratislava, 1984.

Plótinos. Enneady. VI, 9. In: Plótínos. O klidu. Praha, 1997, str. 29–100.

Graeser, A. Řecká filosofie klasického období. Praha, 2000.

Long, A. A. Hellénistická filosofie: stoikové, epikurejci, skeptikové. Praha, 2003.

Armstrong, A. H. (ed.). Filosofie pozdní antiky: část III.–IV. Praha, 2002.

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (19.02.2024)

20. 2. úvod: vysvětlení volby textů (a způsobů odkazování), rozdělení referátů

27. 2. Hérakleitos, zlomky B 1, B 2, B 50 (KRS č. 194-196), B 88 (KRS č. 202), B 80 a B 53 (= KRS č. 211-212), B 30 (KRS č. 217); Parmenidés, zlomky B 6 a B 8.5-21 (KRS č. 293 a 296)

5. 3. Anaxagorás, zlomek B 12 (= KRS č. 476); Platón, Faidón 95e-101e

12. 3. Platón, Ústava V, 476e-480a & Ústava X, 597b-598c

19. 3. Platón, Sofistés 241d-242b & 247d-253b

26. 3. Aristotelés, Metafyzika IX, 1

2. 4. Aristotelés, Fyzika II, 1-3

9. 4. Aristotelés, Metafyzika XII, 1-3 a 6-7

16. 4. Cicero, O nejvyšším dobru a zlu III, 23-73 (č. př. str. 266-285)

23. 4. Epikúros, List Menoikeovi

30. 4. Sextus Empiricus, Základy pyrrhónské skepse I, 1-12

7. 5. Plótínos, Enneady IX, 6, 1-4

14. 5. rektorské volno

Veškerá literatura uvedená v sylabu patří mezi primární texty ke komisionální zkoušce Antická filosofie II. Pro PDF těchto textů viz příslušný moodle (po přihlášení zde: https://dl1.cuni.cz/mod/folder/view.php?id=149780).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html