SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical Philosophy A - AFS200004
Title: Praktická filosofie A
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
Teacher(s): doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
Files Comments Added by
download prezentace_STREDA_f.pdf prezentace ke středečnímu semináři doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
download prezentace_UTERY.pdf prezentace k úterními semináři doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
download 10 - Singer - Pratical Ethics_SPRAVNE_FINAL.pdf správný soubor k prezentaci doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Jakub Jirsa, Ph.D. (12.09.2023)
Předmět „Praktická filosofie A“ sestává z přednášky a četby primárních filosofických textů. Začneme od otázky, která se nabízí: Co je etika? Následně projdeme některé pozice zpochybňující univerzalistické nároky etiky a ve většině semestru se budeme zabývat třemi základními rodinami normativních etických teorií: deontologií, utilitarismem a etikou ctností. Závěr semestru bych rád věnoval obecnějším úvahám o „dělání“ etiky a jejím vztahu s politikou.
Během kurzu si studenti ujasní téma písemné práce, kterou píší v návaznosti na tento kurz pod individuálním vedením (předmět „Praktická filosofie II“). Předmět zároveň připravuje na odpovídající části bakalářské zkoušky (část b: Dějiny filosofie, body 6 „Dobro, jednání, vůle“ a 7) „Společnost, stát, právo“; část c: Současná filosofie, okruhy „etika a politická filosofie“).
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Jakub Jirsa, Ph.D. (05.01.2024)

Atestace:

  • prezentace textu na semináři
  • osnova k Písemné práci z praktické filosofie
  • klauzura


TERMÍNY KLAUZUR jsou:

  • 17.1. 10-12
  • 26.1. 10-12
  • 6.2. 14-16

Na ZOOMu s linkem https://cesnet.zoom.us/j/99327340989


Každá část je nezbytnou podmínkou atestace (žádnou nelze vynechat).

Splnění těchto podmínek je atestací kurzu Praktická filosofie A.

Literature - Czech
Last update: doc. Jakub Jirsa, Ph.D. (12.09.2023)

Literatura k Praktické filosofii A 2023/2024 (etika)

 

Úvody:

Blackburn, Simon. Etika : Velmi stručný úvod. Praha, 2022.

Driver, Julia. Ethics. The Fundamentals. Malden, Mass.: Blackwell Pub., 2006.

Williams, Bernard Arthur Owen. Morálka: úvod do etiky. Praha: OIKOYMENH, 2021.

 

 

Klasická primární literatura:

Platón, Ústava (alespoň kniha 1.)

Aristotelés, Etika Nikomachova (knihy 1-2, 10; případně 4 a 6; z anglických překladů doporučuji čtivý překlad Adama Beresdorfa pro Penguin 2020)

I. Kant, Základy metafyziky mravů

J. S. Mill, Utilitarismus

 

Další doporučená literatura:

K jednotlivým tématům a problémům viz https://plato.stanford.edu/

skvělé úvodní sborník do současných teorií:

BERAN, Ondřej, CIBIK Matěj a Kamila PACOVSKÁ. Základní etické teorie. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2022.

Sborníky k vybraným otázkám a problémům z etiky:

BERAN, Ondřej, Kamila PACOVSKÁ a Jan KOLÁŘ. Problémy etiky I. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2022

BERAN, Ondřej, Kamila PACOVSKÁ a Tomáš CHUDÝ. Problémy etiky II. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2022

Syllabus - Czech
Last update: doc. Jakub Jirsa, Ph.D. (14.09.2023)

 

 

Přednáška

Seminář A, četba

1. Co je etika?

Platón, Ústava I, 343ac-354c

2. Etika ctností - Aristotelés

Aristotelés, Nikomachova Etika 1.5-7 (česky, angl. ed. = 1.7).

3. Etika ctností - Aristotelés

Aristotelés, Nikomachova Etika II.3-6

4. Etika ctností (dnes)

MacIntyre, Ztráta ctnosti, kap. 14 Podstata ctnosti, str. 213-237

5. Immanuel Kant

Základy metafyziky mravů, První část, Přechod od prostého mravního rozumového poznání k poznání filozofickému, §§1-11, str. 7-11 (v PDF na SIS).

6. Immanuel Kant

ZMM, Druhá část, Přechod od populární mravní filozofie k metafyzice mravů, §§24-38, str. 25-30 (v PDF na SIS).

7. Immanuel Kant

O’Neill, A Kantian Approach to Famine Relief

8. Utilitarismus

J. S. Mill, Utilitarianism, kap. 2, §1-13; v českém překladu str. 12-22.

9. Utilitarismus

J. S. Mill, Utilitarianism, kap. 2, §14-26; v českém překladu str. 22-33 (konec).

10. Utilitarismus (dnes)

Singer, Practical Ethics (3. vyd), str. 8-15, 48-53

11. Argumenty, etika a učitel

Cora Diamond, „Nic než argument?“ v: Problémy etiky II., s. 221-238.

12. Etika a politika

Michael Walzer, „The Problem of Dirty Hands“, Philosophy and Public Affairs 2, 2 (1973) 160-1

 

Všechny texty naleznete v SIS.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html