SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Some Problems in Applied Ethics - AFS100795
Title: Vybrané problémy aplikované etiky
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
Teacher(s): doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Jakub Jirsa, Ph.D. (02.02.2024)
Každé setkání bude zaměřeno na jednu otázku či oblast z tzv. aplikované etiky. Budou vybrány dva texty prezentující odlišné názory na danou tématiku, které budou předmětem naší diskuse. Cílem semináře bude nejen prohloubení znalosti o tématech aplikované etiky, ale také zlepšení argumentačních schopností. Sylabus s podrobným rozpisem témat bude dodán před začátkem semestru, texty budou dostupné v SIS.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Jakub Jirsa, Ph.D. (02.02.2024)

- aktivní účast na semináři

- prezentace na semináři

- formální rozbor jednoho dalšího textu

Syllabus - Czech
Last update: doc. Jakub Jirsa, Ph.D. (12.02.2024)

21.2. úvodní hodina – rozdělení prezentací

28.2. seminář odpadá

6.3. univerzalizace

 • J. L. Mackie, „Universalization“, in: Ethics inventing right and wrong (1977), s. 83-90 (část kapitoly 4).
 •  Peter Winch, „Zevšeobecnitelnost morálních soudů“, in: Wittgensteinovská etika, s. 129-144.

13.3. nestrannost

 

20.3. argument v etice

 • Raimond Gaita, „Fearless thinkers and evil thoughts“, in: Good and Evil: An absolute conception (1991), s. 308-319 (část kapitoly)
 • Cora Diamond, „Nic než argument?“, in: Problémy etiky II, s. 221-238.

 

27.3.  lidství

 • Raimond Gaita, „Zlo přesahující neřest“, in: Sdílené lidství, s. 51-70.
 • Peter Singer, „Human Life“, in: Practical Ethics 3. ed., s. 71-85.

 

3.4. vylepšování

 • Julian Savulescu, „Procreative Beneficence“, Bioethics 5/6, 15, 2001, 413-426.
 • Jurgen Habermas, 2003. The Future of Human Nature, s. 29-44.

 

10.4. (anti)natalismus

 • David Benatar, „Why Coming Into Existence is Always a Harm“, in: Better Never to Have Been, s. 28-49.
 • McMahan, Jeff. “Causing People to Exist and Saving People’s Lives.” The Journal of Ethics, vol. 17, no. 1/2, 2013, s. 5–35.

 

17.4. svoboda řeči - k principům

 • Stanley Fish, „There’s No Such Thing as Free Speech, and It’s a Good Thing, Too“
 • John Rawls, svoboda slova v A Theory of Justice

 

24.4. co je mé a co je naše

 • Friedrich A. Hayek, „Rovnost, hodnota a zásluha“
 • John Rawls, A Theory of Justice, §11, §17

 

1.5. seminář odpadá – deadline pro náhradní prezentace

8.5. seminář odpadá – deadline pro písemné rozbory

15.5. – diskuse nad písemnými rozbory textu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html