SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophy and Thinking in Art - AFS100784
Title: Filosofie a myšlení uměním
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (12.09.2022)
Myšlení současnosti jako navazující na myšlení 60. let: problém rámce, textu a kontextu, vztahu rámce a rámovaného obsahu, vzájemná transformace jednoho druhým. Příklady: myšlení, které nechce být myšlením na pevném základu či z principu (Levinas, Derrida) a myšlení an-arché (momenty anarchismu v současné filosofii a jejich reflexe u Catheine Malabou). Myšlení v horizontále proti myšlení skrze vertikálu. Vztah k pojmu "sítě" a k jeho genezi v 60. letech v kontrakultuře a v počátcích informačních technologií (Steward Brand). Analogie k umění (Living Theatre a další). Tradice a dějinnost.
Aim of the course - Czech
Last update: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (12.09.2022)

Cílem kurzu je prohloubit znalost současného myšlení detailním stidiem jeho geneze z různých zdrojů či na základě různých inspirací.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (12.09.2022)

Esej, aktivní účast na přednáškách.

Literature - Czech
Last update: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (12.09.2022)

Catherina Malabou, Au voleur!

Emmanuel Levinas, Autrement qu'etre

Michel Foucault, pozdní semínáře na College de France

Jacques Derrida, vybrané texty k identitě; Résistance; La verité en peinture

Jean-Luc Nancy, Zapomenutí filosofie; Sdílení hlasů; Múzy (a další)

Ian James, Nová francouzská filosofie

Fred Turner, From Counterculture to Cyberculture Steward Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html