SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophical Greek - AFS100765
Title: Filosofická řečtina
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15290
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Robert Roreitner
Teacher(s): Mgr. Robert Roreitner
Annotation -
Last update: Mgr. Robert Roreitner (12.09.2022)
The course introduces Greek philosophical terminology with respect to the basic concepts and thought patterns of the Western philosophical tradition. We will focus on the grammatical structure of Greek in view of its intentional use by ancient authors. The introduction to “philosophical Greek” will be based on a number of concrete examples to show the variety of ways in which the relationship between language and thought is manifested in ancient texts.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Robert Roreitner (12.09.2022)

Předpokladem udělení zápočtu je pravidelná aktivní účast (založená na domácí přípravě) a úspěšné napsání zápočtového testu, který ověří schopnost orientace v základních řeckých pojmech a jejich užívání.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Robert Roreitner (12.09.2022)

Potřebná literatura (tedy pasáže, jimiž se budeme konkrétně zabývat při vysvětlování daného termínu) bude dostupná ve formě handoutu v SISu, a to vždy před dotyčným seminářem.

 

K osvojení alfabety a získání přehledu o vybraných jazykových jevech nám poslouží:

Filip Horáček a Radek Chlup, Učebnice klasické řečtiny, Praha, Academia, 2012

 Zájemcům o podrobnější přehled řeckých filosofických termínů lze rovněž doporučit:

F. E. Peters, Greek philosophical terms: A historical lexicon, New York, New York University Press, 1967.

J.O. Urmson, The Greek Philosophical Vocabulary, London, Duckworth, 1990.

 

 

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Robert Roreitner (12.09.2022)

Seminář bude rozdělen do tří bloků (každý přibližne o čtyřech týdnech):

A. úvod do problematiky antické filosofie (původ, periodizace, dochování, atd.); specifika práce s antickými prameny; alfabéta; základy jmenné flexe; pojmy filosofia, sofia, arché, aition, genesis, kosmos

B. jmenná flexe - pokračování, pojmy fysis, psyché, logos, mýthos, alétheia, fainomenon, doxa, areté, kalos, kalokagathia

C. sloveso "být"; sókratovská otázka "ti esti"; úvod do řecké ontologie; pojmy úsia, to ti én einai, idea, eidos

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html