SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pragmatism - AFS100746
Title: Pragmatismus
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10262
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Co-requisite : AFS100009
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (17.09.2020)
Kurz je věnovaný filosofii pragmatismu s důrazem na klasický americký pragmatismus (William James, Charles Sanders Peirce, John Dewey) a jeho vymezení vůči evropské filosofii. Věnovat se budeme zvláště z idealistickým kořenům pragmatismu, které lze chápat jako jistý pokus o naturalizaci německého idealismu, a skrze to jeho vztah k analytické tradici, kterou lze vnímat také jako variantu jazykově orientovaného idealismu. To doplníme úvahami o pragmatismu v širším, systematickém smyslu filosofie hájící primát praktického před teoretickým a vymezující zkušenost i pravdu nikoli jako stavy mysli, nýbrž jako sociálně moderovaný proces historicky situovaného a zainteresovaného porozumění. Zdůrazníme, že právě v tomto “pragmatickém” ohledu velké tradice analytického a kontinentálního myšlení postupně konvergují.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (17.09.2020)

K udělení atestu z kurzu jako skeletového je zapotřebí splnit následující pomínky

1)      mít referát na semináři nebo napsat seminární práci na téma stanovené v průběhu semestru

2)      průběžně odpovědět všechny stručné otázky k textům zadaným na seminář prostřednictvím moodlu; tyto odpovědi je třeba zaslat ve stanoveném termínu – z tohoto termínu nebudou činěny výjimky s ohledem na rovný přístup ke všem účastníkům kurzu,

3)      pohovor nad podklady z bodů 1 a 2 a probraným učivem.

K udělení atestu z kurzu jako volitelného je zapotřebí

1)      napsat seminářní práci na téma stanovené v průběhu semetru

2)      pohovor nad touto prací a probraným učivem.

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (17.09.2020)

Bernstein, R., The Pragmatic Turn. Cambridge: Polity Press 2010.
Brandom, R., “Some Pragmatist Themes in Hegel’s Idealism”. European Journal of Philosophy 7 (1999): 164-89.
Dewey, J., Art as Experience. New York: Perigee Books, 1934.
James, W., Pragmatism. A New Name for Some Old Ways of Thinking. New York: Longmans, Green and Company 1907.
Meyer, L., Emotion and Meaning in Music. Chicago: The University of Chicago Press, 1956.
Peirce, C. S., “How to Make Our Ideas Clear”, Popular Science Monthly 12, s. 286–302.

Registration requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (24.09.2020)

Kurz nemá žádné předpoklady. Kurz bude alespoň ze začátku probíhat na pravidelné online bázi v ohlášeném čase, a to prostřednictvím aplikace zoom, na adrese https://cesnet.zoom.us/j/91524296140 . Tato adresa by měla fungovat průběžně, ale pro případ změny je všem doporučeno sledovat svůj mail uvedený v SISu, na nějž budu zasílat případné informace. Před vlastní výukou provedeme test připojení. Zapsaným se doporučuje, aby se do aplikace přihlašovali ca 10 minut předem, jednak kvůli případným technickým obtížím, jednak kvůli hladkému začátku přednášky. Přednáška bude vždy nahrávána pro případné vyvěšení online.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html