SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophy of language - AFS100734
Title: Filosofie jazyka
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Co-requisite : AFS100009
Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (29.10.2019)
The main objective of the course is the introduction into the standard topics of the philosophy of language as established within the development of the analytical thinking roughly along the basic line Frege-Russell-Wittgenstein-Austin-Grice. At the same time, though, we will follow more ambitious and general line of thought in which the language is addresses as a philosophical problem sui generis. As such, we will deal with the mediating role of language with respect to the knowledge and the known (Hegel's: language is the existence of the Spirit), the questions of the signifying and significance (Peirce's: man himself is a sign), the relations of speech and truth (Nietzche's: talking is lying), and more.
Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (02.09.2019)

Základní literatura

Lycan, William G., Philosophy of Language, Second Edition, Routledge, New York 2008.

Beaney, Michael (ed), The Frege Reader, Blackwell, Oxford 1997.

Russell, Bertrand, "On denoting", Mind 14, 1905, s. 479-493.

Wittgenstein, Ludwig, Philosophical Investigations, Blackwell, Oxford 1958.

Austin, J.L., How to Do Things With Words, Clarendon Press, Oxford 1962.

Grice, H.P., Studies in the Way of Words, Harvard University Press, Cambridge, MA 1989.

Další literatura

Kolman, Vojtěch, 2019, Noc, v níž se pořádají medvědí hony na zajíce. Filosofický původ jazykové komiky, nepublikovaný manuskript.

Nietzsche, Friedrich, O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním, Oikumené, Praha 2007.

Wilde, Oscar, The Decay of Lying and Other Essays, Penguin Classics, New York 2010.

Kleist, Heinrich von, Sämtliche Werke und Briefe, Helmut Sembdner (ed.), Deutscher Tachenbuch Verlag, München 2001.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (02.09.2019)

V případě, že je kurz zapsán jako Analytická filosofie I, je podmínkou atestu získání alespoň 100 bodů udělovaných za průběžné aktivity a pohovor. K pohovoru mohou jí t ti, kdo dosáhli alespoň 60 bodů z průběžných aktivit. K mohou patřit:

1)      aktivní účast na semináři,

2)      průběžné plnění kontrolních úkolů z hodiny na hodinu (až 20 bodů, ty jsou udělovány až kolektivně za všechny úkoly),

3)      referát (až 30 bodů),

4)      ca 2 eseje za semestr (za jeden až 20 bodů).

Podmínkou udělení atestu je rovněž pravidelná účast na přednášce i semináři, maximální počet absencí je 3. Očekává se, že se student připravuje z hodiny na hodinu.

V případě, že je kurz zapisován jako volitelný, se student nemusí účastnit cvičení a nevztahuje se na něj tudíž bodový systém. K atestu je zapotřebí, aby při pohovoru ovládal látku probranou na přednášce. Podmínkou udělení atestu je rovněž aktivní účast na přednášce, maximální počet absencí je 3.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html