SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Wittgenstein - AFS100717
Title: Wittgenstein
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6384
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Co-requisite : AFS100009
Schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download Harries - Infinity-and-Perspective chap. 4, 5.pdf kapitoly 4 a 5 z Harriesovy knihy Infinity and Perspective prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (23.09.2018)
Cílem kurzu je úvod do analytického myšlení prostřednictvím Wittgensteinova díla. Rámcově se v něm soustředíme na dvě metafory, které jsou spojeny s jeho analýzou jazyka, a to: obraz a hru. Ty odpovídají rané, resp. pozdní Wittgensteinově tvorbě a jejím nejvýznamnějším dílům, Tractatu, resp. Filosofickým zkoumáním. Jejich prostřednictvím podáme jednak celkový obraz Wittgensteinovy filosofie, tak její vztah k filosofii tradiční a filosofii současné.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (23.09.2018)

V případě, že je kurz zapsán jako Analytická filosofie I, je podmínkou atestu získání alespoň 100 bodů udělovaných za průběžné aktivity a pohovor. K pohovoru mohou jí t ti, kdo dosáhli alespoň 60 bodů z průběžných aktivit. K nim patří

1)      aktivní účast na semináři,

2)      průběžné plnění kontrolních úkolů z hodiny na hodinu (až 20 bodů, ty jsou udělovány až kolektivně za všechny úkoly),

3)      referát (až 30 bodů),

4)      ca 2 eseje za semestr (za jeden až 20 bodů).

Podmínkou udělení atestu je rovněž pravidelná účast na přednášce i semináři, maximální počet absencí je 3. Očekává se, že se student připravuje z hodiny na hodinu a na seminář má prostudovaný zadaný text. V případě nedostatečné přípravy je mu počítána neúčast.

V případě, že je kurz zapisován jako volitelný, se student nemusí účastnit cvičení a nevztahuje se na něj tudíž bodový systém. K atestu je zapotřebí, aby při pohovoru ovládal látku probranou na přednášce. Podmínkou udělení atestu je rovněž aktivní účast na přednášce, maximální počet absencí je 3.

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (23.09.2018)

Kenny, A., Wittgenstein, Blackwell, Oxford 2006

Kenny, A., Wittgenstein Reader, Blackwell, Oxford 1994.

Wittgenstein, L., Tractatus logico-philosophicus.

Wittgenstein, L., Philosophical Investigations, I (paragrafovaná) část.

Wittgenstein, L. On Certainty.

Wittgenstein, L., Lecture On Ethics.

Kolman, V., O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat, Filosofia, Praha 2017.

Kolman, V., Master, Slave and Wittgenstein. The Dialectic of Rule-Following. Vyjde.

Kolman, V., Wittgenstein and Die Meistersinger. The Aesthetic Road to a Sceptical Solution of Sceptical Paradox. Manuskript.           

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html