SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Frege from A to Z II - AFS100705
Title: Frege od A do Z II
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5434
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D.
Co-requisite : AFS100009
Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D. (28.02.2018)
This course will focus on the most significant philosophical works of Frege that were not covered in the course “Frege od A do Z”. The core will be Frege’s book The Foundations of Arithmetic but we will study also other classical texts (for example, Function and Concept, On Concept and Object, and some parts of Basic Laws of Arithmetic). We will explore the origins of modern logic and analytical philosophy in Frege’s work. The central topics will be Frege’s philosophy of mathematics, his antipsychologism, and logicism.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D. (27.02.2018)

Nutnou podmínkou pro získání zápočtu je pravidelná účast na semináři a přednáškách (maximálně tři absence na semináři a maximálně tři absence na přednáškách).

V kurzu lze získat body za následující aktivity (uvádím vždy maximální počet bodů, jaký lze za danou aktivitu získat):

 

1.       referát                             30 bodů

2.       domácí úkoly                    30 bodů

3.       shrnutí                             20 bodů

4.       aktivita v hodině               20 bodů

5.       závěrečný pohovor            40 bodů

 

Maximálně lze tedy získat 140 bodů. K získání zápočtu je potřeba dosáhnout alespoň 100 bodů. (To znamená, že závěrečného pohovoru se mohou zúčastnit pouze ti, kteří získali alespoň 60 bodů z ostatních aktivit.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D. (08.02.2018)

Základní literatura:

Geach, P., Black, M. (eds.) Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege, Basil Blackwell 1960.
Frege, G., The Foundations of Arithmetic, Harper & Bros. 1960.
Kolman, V., Logika Gottloba Frega, Filosofia 2002.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html