SubjectsSubjects(version: 830)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Aristotle: Metaphysics Lambda - AFS100692
Title in English: Aristotelés: Metafyzika Lambda
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5445
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Robert Roreitner
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Co-requisite : AFS100690
Annotation - Czech
Last update: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (18.09.2017)

V tomto semináři se budeme snažit porozumět Aristotelově argumentaci v Metafysice Lambda (XII), a to jak v celku (jaký cíl tu Aristotelés sleduje – jak se vztahuje k cíli první filosofie či „metafysiky“ jako takové – a jakými prostředky, resp. s jakým úspěchem ho dosahuje), tak v detailu: budeme se pokoušet přečíst a vyložit tuto – rozsahem nedlouhou – knihu od začátku do konce (s možnou výjimkou 8. kapitoly zabíhající do detailů dobových astronomických představ).
Mezi ostatními knihami Metafysiky je Lambda výjimečná jak tím, že jako jediná explicitně rozpracovává souvislou teorii prvních principů bytí (nelátkových intelektů), tak šíří svého záběru: kromě důkazu existence takových nelátkových podstat (v 6. kap.) a výkladu o jejich povaze, resp. počtu (v kap. 7-10) obsahuje také náčrt obecné teorie smyslových podstat a jejich dílčích principů (v kap. 2-5). S jistou mírou nadsázky lze říci, že Lambda představuje, byť ve velmi zkratkovité formě, rozvrh Aristotelovy metafysiky jako celku, včetně jejího završení. To z ní činí knihu nesmírně obtížnou (řadě věcí budeme moci porozumět jen na pozadí jiných Aristotelových textů, z Metafysiky i mimo ni), ale zároveň také knihu, která nabízí určitou celkovou, jakkoli nesnadnou, perspektivu na Aristotelovu filosofii jako systematický projekt. Většina textů, k nimž se budeme od Lambdy obracet, figuruje na seznamu primární literatury předepsané ke sketeletové zkoušce (Antická filosofie II). Seminář tak může zároveň posloužit jako základní průvodce těmito texty.
První sezení se uskuteční v pondělí 9.10.2017, poslední v pondělí 8.1.2018. Kdo by měl zájem, může si už před první hodinou přečíst a promyslet úvodní dvě kapitoly celé Metafyziky (Alfa 1-2, v překladu F. Karfíka, viz níže).
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (18.09.2017)

Kurz může být zapsán jako skeletový seminář (Antická filosofie I) nebo jako výběrový seminář. Podmínky udělení zápočtu jsou v obou případech stejné: (1) pravidelná aktivní účast; (2) jednou za semestr patronát nad zadaným úsekem textu, tj. připravený výklad vybrané pasáže z Met. Lambda doprovozený handoutem a podložený další četbou (podrobnosti budou upřesněny na prvním sezení); (3) jednou za semestr menší handout obsahující krátké shrnutí jednoho z doplňujících primárních textů.

Literature - Czech
Last update: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (18.09.2017)

Edice a překlady

Aristotelés, Metafyzika, přel. A Kříž, Praha 2008.

Aristotle, The Complete Works – Revised Oxford Translation, Vol. II, ed. J. Barnes, Princeton 1984.

Aristote, Métaphysique, traduction et notes par J. Tricot, Paris 1991.

Aristoteles, Metaphysik, übers. von H. Bonitz – H. Seidl, kommentiert von H. Seidl, Hamburg 1991.

Aristotelés, Metafyzika A, přel. F. Karfík, Praha 2015.

Alexandru, S., Aristotle´s Metaphysics Lambda: annotated critical edition based upon a systematic investigation of Greek, Latin, Arabic and Hebrew sources, Leiden – Boston 2014.

 

Doporučené studie a komentáře

Ross, W.D., Aristotle´s Metaphysics, Vol. I and II, Oxford 1953 (zvláště část předmluvy v 1. sv. „Aristotle´s Theology“, s. cxxx-cliv, a poznámky k Met. Lambda ve 2. sv.)

Frede, M. – Charles, D. (eds.), Aristotle´s Metaphysics Lambda. Symposium Aristotelicum, Oxford 2000.

Horn, Ch. (ed.), Aristotle´s Metaphysics Lambda – New Essays, Berlin – New York 2016.

Broadie, S., „Heavenly Bodies and Frist Causes“, in: Anagnostopoulos, G. (ed.), A Companion to Aristotle, Malden – Oxford 2009, s. 230-241.

Menn, S., The Aim and the Argument of Aristotle´s Metaphysics, IIIb-g (zvláště IIIb1 „Introduction to Λ and Λ.1-5“), pracovní verse dostupná online: https://www.philosophie.hu-berlin.de/de/lehrbereiche/antike/mitarbeiter/menn/contents

Bordt, M., Metaphysik XII, Darmstadt 2006.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html